събота, ноември 07, 2015

EURAXESS посети Варна и Русе


Снимка: EURAXESS
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“ имаха удоволствието да бъдат домакини на пътуващата презентация на мрежата от центрове за мобилност на учени EURAXESS. EURAXESS Roadshow е турне,  целящо да посети 34 града в 16 страни. Пътуващото изложение представя на студенти и млади учени от цяла Европа възможности за научноизследователска кариера или как да „мобилизират” своята вече стартирала кариера, както и да научат повече за EURAXESS.

Снимка: EURAXESS
Синият автобус на EURAXESS посети Варна на 29 октомври. На събитието присъстваха студенти, докторанти, изследователи и преподаватели от ВСУ и други университети от Варна и региона.  Пътуващата презентация на EURAXESS бе открита официално от проф. Павлов - зам.-ректор по НИД на ВСУ "Черноризец Храбър". Официални гости бяха проф. д.ик.н. Анна Недялкова - президент на ВСУ, проф. д.пс.н. Галя Герчева - ректор на ВСУ, Яни Янев - вицепрезидент на ВСУ и г-жа Лилия Христова - директор дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.  Всички участниците имаха възможността да се запознаят със уебсайта на мрежата. Присъстващите на семинарите получиха подробна информация за EURAXESS,  ВСУ сподели опит и добри практики за прилагането на Хартата на европейските учени и Кодекса за поведение при подбор на изследователи и придобиването на логото "HR Exellence in Research".

Снимка: EURAXESS
В Русенски университет „Ангел Кънчев“ синият автобус пристигна на 2 ноември. „Русенският университет е контактна точка на мрежата EURAXESS вече повече от 10 години. „Тогава ние бяхме едно от първите висши училища, които се включиха в тази мрежа", каза ректорът, чл.-кор. проф. Христо Белоев, при откриването на събитието. Проф. Белоев заяви пред аудиторията, че ръководството на Русенския университет също е решено да започне процеса по прилагането на принципите на Хартата на европейските учени и Кодекса за поведение при подбор на изследователи в самия университет. Тези принципи имат за цел да създадат по–добри условия за работа на научните изследователи и прилагането им предоставя определен набор от права и задължения. Светлана Димитрова, национален координатор на мрежата, представи направленията, в които работят тя и нейните колеги в подкрепа на развитието на кариерата на младите учени – работата по създаването на национална нормативна рамка от етични правила за българските учени, подпомогането на процеса на мобилността на учените, информация за Хартата и Кодекса, интерактивни уеб-услуги и др.
И на двете събития български и чуждестранни учени споделиха опитите си от своята текуща или вече изминала мобилност.
За повече информация за дейностите на мрежата и предстоящи събития: уеб страницата на EURAXESS България - http://www.euraxess.bg/bg/home и страницата във фейсбук - https://www.facebook.com/euraxess.bulgaria/ЯНИЦА МАРИНОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар