Видео

Публикации от рубриката

Искахме да ни разкажете за това, което ви буди. И го направихме заедно под мотото „ЕкспериментЪТ: Кой ни събуди”. Той се проведе през февруари 2013 г. в Студентския исторически център.


Традициите живеят с нас. Това показва и посрещането на Новата година (2013). За прогонването на злите сили и допринасянето на благополучие въздействат бабугерските танци. Тази традиция е ежегодна в село Мусомища, община Гоце Делчев. 


Историята на село Богданово такава, каквато я разказват жителите му. „Тихи стъпки” - от браздата на дядо Богдан до опустелите къщи и от тежкия земеделски труд до песента на военните.