понеделник, декември 21, 2009

Първите резултати от ас. Стоян Шаламанов

За мое съжаление се налага да изпълним тази формалност.
Според чл. 19, ал. 2 и чл. 18, ал. 2, т. 1 от Правилника за учебната дейност на УНСС не трябва да заверявам книжките на студенти с повече от ТРИ отсъствия.
С оглед обстоятелството, че точковата система за текущ контрол, въведена от проф. Спасов, е по-прецизна и дублира смисъла на заверките ще заверя студентските книжки на всички, които отговарят на един от двата критерия:
1. над 50% присъствие на семинарни занятия- през семестъра сме имали по график 13 пъти, от които 2 пъти провеждахме тест, един път имахме грипна епидемия и не проведохме контрол по присъствие и веднъж аз отсъствах, т.е. реално сме имали 9 занятия. Всеки присъствал поне на 5 от деветте получава заверка.
2. ако някои има повече от 4 отсъствия, но има над 50% успеваемост на минитестовете, т.е. 6 и повече точки, то също има смисъл и ще получи заверка.

Заверките ще се извършат на 22.12.2009 год. (вторник).
В 20.00 часа ще се чакаме на партера на Новия корпус в УНСС (където се срещнахме за последния тест). Ако някои не може да дойде да прати книжката си по друг!

Списък с обобщените резултати от двата мини теста и съотношението отсъствия/присъствия, колегите на които няма да се заверяват книжките са отбелязани с главни букви:

----------------------------------------------------------------------------------
(Съкращения: т.т.- точки от тестовете- 1-ви, 2-ри мини тест- общ сбор; пр.- присъствие; отс.- отсъствие).
Допълнение: Георги Марчев
--------------------------------------------------------------------

т.т./пр./отс./
01. Милен Милев – 2,1-3/6/3;
02. Камелия Динева – 2,2-4/6/3;
03. Данаил Андреев – 2,2-4/5/4;
04. АНДРЕЙ АНДРЕЕВ – 1,3-4/4/5;
05. Светлозара Димитрова – 3,2-5/9/0;
06. СИМЕОН КАРАМИТЕВ – 3,н-3/2/7;
07. Здравка Стоева – 2,4–6/7/2;
08. Миглена Рогачева – 3,3-6/5/4;
09. Кирил Шурикин – 3,0-3/7/2;
10. Мирослава Кирилова – 3,2-5/8/1;
11. Цветан Манев – 4,5-9/8/1;
12. Мая Коларова – 3,3-6/9/0;
13. Павел Николов – 4,3-7/7/2;
14. Албена Митева – 2,2-4/9/0;
15. Елена Кирилова – 3,1-4/9/0;
16. Мартин Стоянов – 2,3-5/8/1;
17. Иван Вълчанов – 4,5-9/9/0;
18. АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА – 0,0-0/0,9;
19. Стоян Мишев – 1,1-2/7/2;
20. ЛИЛЯНА КОНСТАНТИНОВА - 0,0-0/0,9;
21. Славена Димова – 3,2-5/8/1;
22. Златина Димитрова – 2,2-4/8/1;
23. Кристина Кирякова – 2,3-5/8/1;
24. Петя Георгиева – 2,4-6/9/0;
25. Камелия Димова – 4,2-6/8/1;
26. Елена Монева – 3,4-7/7/2;
27. САНЯ СПАСОВА – 4,н-4/2/7;
28. Цветомир Ценов – 2,1-3/6/3;
29. Леон Лалов – 2,2-4/5/4;
30. Тодор Христов – 2,н-2/6/3;
31. ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА – 1,1-2/4/5;
32. Стефан Печов – 2,2-4/6/3;
33. Деян Хараламбиев – 2,1-3/9/0;
34. Антония Димитрова – 5,2-7/8/1;
35. Яница Маринова – 4,2-6/8/1;
36. МИНКО ЧЕРНЕВ – 2,2-4/4/5;
37. Георги Георгиев – 4,3-7/9/0;
38. Владислав Рашков – 2,2-4/7/2;
39. Мирела Вавова – 3,2-5/7/2;
40. Анастасия Станишева – 3,2-5/8/1;
41. Десислава Милчева – 2,н-2/6/3;
42. Деница Чунчукова – 3,3-6/7/2;
43. Евгени Крусев – 2,1-3/9/0;
44. Иван Трендафилов – 3,4-7/5/4;
45. Веселина Фотева – 4,4-8/3/6;
46. Вилиана Миделиева – 3,3-6/9/0;
47. ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ – 1,0-1/4/5;
48. Борислав Петров – 3,1-4/7/2;
49. Емил Димитров – 3,3-6/4/5;
50. Михаил Чакъров – 2,3-5/5/4;
51. ЙОРДАН ТОДОРОВ – 0,0-0/1/8;
52. Божидар Янев – 4,2-6/9/0;
53. Веселин Блажев – 5,4-9/9/0;
54. Деница Загорова – 1,2-3/9/0;
55. Гергана Балабанова – 2,3-5/7/2;
56. Грета Петрова – 1,3-4/7/2;
57. БОРЯНА БОРИСОВА – 2,1-3/3/6;
58. Данаил Антов – 3,4-7/7/2;
59. Антон Стоянов – 1,3-4/8/1;
60. ЛЮБЕН ПАВЛОВ – 1,1-2/3/6;
61. Цветослав Крумов – 3,3-6/8/1;
62. Иван Петков – н,2-2/5/4;
63. Милена Галева – 2,3-5/7/2;
64. Павел Галев – 3,2-5/6/3;
65. ПЕТЪР СЛАВЧЕВ – н,2-2/4/5;
66. Камелия Стоева – 2,2-4/8/1;
67. СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ – 1,2-3/1/8;
68. ЮЛИЯН ЛАЗАРОВ – 1,1-2/3/6;
69. Ирина Миндова – 3,2-5/6/3;
70. Сами Рифай – 1,2-3/6/3;

ас. Стоян Шаламанов

Няма коментари:

Публикуване на коментар