четвъртък, февруари 25, 2010

Самостоятелните задачи за седмицата 1.03-4.03


1. Интелектуална собственост и авторско право-
ще правим тест във вторник, 2.03, върху материала от учебника "Интелектуалната собственост на индустриалната фирма" на проф. Борислав Борисов. Трябва да прочетем:

Научно откритие- стр.23-66;
Полезен модел- стр. 140-145;
Промишлен дизайн- 146-193;
Фирмен дизайн- стр. 209-229;
Търговски марки- стр. 232-246;
Географски означения- стр. 268-274;
Нелоялна конкуренция- стр. 277-282;
Търговска тайна (ноу хау)- стр. 289-302;
Лицензионна търговия- стр. 284-289 и стр.304-348.

Тестът ще има отворени и затворени въпроси, като ще разполагаме с 40 минути, за да го решим. С това ще приключим първия раздел от материала за семестъра. От следващия път започваме раздел "Авторско право", като лектор ще е доц. Цакова. С гл.ас. Владя Борисова ще се виждаме на упражненията, където до края на семестъра ще преставяме презентации, ще решим един казус и ще пишем журналистически материал за гост, който засега е изненада. За касусите е необходимо всеки да си избере един проблем от областта на интелектуалната собственост или авторското право и в рамките на една страница, написана печатно, да напише журналистическа разработка, статия, коментар. Ще пишем статия и за посещението на госта. Следващата седмица гр. 5001 и гр. 5002 пропускат упражненията си, затова най-вероятно ще се проведат извънредни.

2. Основи на управлението- групите, които пропускат упражнението си поради националния празник на България, ще наваксват сами 4 точка от казуса. Ако имат затруднения, търсят гл.ас. Н.Миронова за помощ. Презентациите по тема 5 ТУК! или в пощата на курса в папка "Основи на управлението". Благодарим на Стефан, Деян, Борислав и Грета, които ги предоставиха на всички.

3. Теория и практика на текста- за упражненията е необходимо да подготвим:

3 примера за чело + вторично чело;
3 примера за позоваване;
3 примера за идентифициране.
Материалите могат да бъдат от печатно или онлайн издание, българска или чужда медия.

Помощ:
Челото е първият абзац в журналистическия текст;

Вторичното чело е не толкова важна информация, колкото челото, но достатъчно интересна, за да се напише веднага след челото. Най-често е графично обособено в отделен абзац, но журналистическата мисъл не е прекъсната между него и основното чело и между него и текста надолу;

Пример: "Няма да вдигаме акциза на ракията"- каза Бойко Борисов.
Това е позоваване, цитиране.

Пример: "Няма да вдигаме акциза на ракията"- каза Бойко Борисов, министър-председател на България.
Това е идентифициране, написване на длъжността на лицето, на което се позоваваме. Може да има изброени няколко длъжности, като често под различни форми се акцентира на най-известната за аудиторията.

Приятна работа!

При пропуски, погрешна информация или други питания пишете във Фейсбук, в чата или като коментар под статията!

Няма коментари:

Публикуване на коментар