сряда, февруари 24, 2010

Времето на социално отговорния бизнес дойде


"За да си отговорен в бизнеса, трябва да си отговорен към обществото"- така започна своята презентация пред студентите в УНСС Стамен Тасев – изпълнителен директор на Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Той беше поканен от студентската организация AIESEC София УНСС като гост-лектор по темата “Бизнесът в действие: Корпоративно социална отговорност”.

Бившият заместник-министър на финансите за периода 2003-2005 г. нагледно обясни кои са трите стълба на корпоративно социалната отговорност (КСО) – икономика, общество, околна среда. Той подчерта, че това е нееднократен акт и осъзнат процес с грижа към служителите и заобикалящата ни природа. Тасев посочи, че за да бъде един бизнес отговорен, той трябва да обръща внимание на ключови области като човешки права, сигурност, бизнес стандарт, хуманитарна помощ, грижа за здравето, опазване на околната среда.

"Необходима е промяна в ежедневните навици и вие сте хората, които ще променят тази страна", убедено заяви изп.-директор на БФБЛ. По думите му България е в началото на разпознаването и прилагането на корпоративно социалната отговорност, която ще се погрижи да възпита следващите поколения с грижа към околната среда и хората.

Тасев бе категоричен, че българските фирми уверено започват да прилагат стандартите за бизнес етика, реализирайки доброволни инициативи за устойчиво развитие на човешките ресурси и икономически растеж на страната. Той добави, че КСО се изразява в активността и прозрачността на бизнеса, постигането на печалба с грижа за конкурентите, обществото и околната среда.

Като успешни примери за реализирането на социалната отговорност от бизнеса изп.-директор на БФБЛ изброи няколко примера: кампанията на AVON срещу рака на гърдата с мотото "От любов към живота"; проектът на TNT “Стигни навреме, карай колело”; спортните турнири на Данон – “Данониада”. Той допълни още, че с въвеждането на практиката за издаване на електронни вместо хартиени самолетни билети всеки пътник спестява 9$ от пътните си разходи, а годишно биват спасени над 50 хил.дървета. "Лошо ли е да се пропагандират в медиите добрите практики, които една компания осъществява, с извинението, че така се прави реклама и PR?", риторично попита Тасев.

Като заключение той посочи, че времето за честна търговия и отговорен бизнес вече е настъпило и че всичко е в ръцете на младите, които ще променят порочните практики.

Всеки, който желае да научи нещо повече за проекта на AIESEC “Бизнесът в действие: Корпоративно социална отговорност”, може да посети сайта www.csr.aiesec-unwe.net. Там ще намерите информация за ползите от КСО и прилагането им в България.

ГРЕТА ПЕТРОВА

Снимка: ВИКТОР ЛЕВИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар