събота, декември 12, 2009

Задачите за последната седмица от семестъра

Пълно двустранно подравняване
1. Основи на макроикономиката
- в петък (18.12) ще правим тест за 30т. при проф. Трайчо Спасов. В него ще влизат всички преподадени теми. Отново потокът се дели на две- първите идват в 16.00ч, а останалата част в 17.00ч. Сборът от точките ще бъде представен до Нова година в интернет, най-вероятно тук и във фейсбук. До петък трябва да предадем и есетата си.


Във вторник е мини тестът при ас. Стоян Шаламанов. В подготовката ни е нужно да прочетем 5, 6, 7, 8 тема от конспекта, който може да откриете на voinstvo@abv.bg, папка "Макроикономика". Срещата ни с него е на партера на Новия корпус, 20.00ч. В събота (19.12) няма да имаме упражнение, т.е. вече няма да имаме семинарни занятия по тази дисциплина. Асистетът ни даде и три тестови въпроса, за да се подготвим по-добре за теста при професора. Отговорите си напишете на фейсбук страницата ни, раздел "Дискусии", или в блога, като коментар под тази статия или в чата. Срокът е до сряда вечерта. Не забравяйте да напишете името си. Ето и въпросите:

1) Въз основа на предлагането на пари се определя:
а) паричното търсене;
б) количеството пари в обращение;
в) институционалната цел на провежданата от Централната банка парична политика;
г) политиката на Финансовото министерство;
д) eмисията на държавни ценни книжа.

2) При първоначално влагане на 150 млн. лв. под формата на депозит и задължителна резервна норма от 8% може да се определи, че депозитният мултипликатор (DM) и съвкупното нарастване на депозитите (∆D) са:
а) DM=12.5 , ∆D=1700 млн. лв.;
б) DM=12.5 , ∆D=1875 млн. лв.;
в) DM=11.5 , ∆D=1875 млн. лв.;
г) DM=10.5 , ∆D= 1875 млн. лв.;
д) DM=10.5 , ∆D=1975 млн. лв.

3) Определение: "Нарастването на съвкупното производство се предизвиква от количествено увеличаване на ресурсите при равни други условия". Това се отнася за:
а) екстензивен икономически растеж;
б) интензивен икономически растеж;
в) номинален икономически растеж;
г) реален икономически растеж;
д) конюнктурен икономически растеж.

Успех на тестовете!

2. Въведение в теорията на масмедиите- във вторник от 18.00ч. отново целият поток ще има лекция. Занятието от следващия ден си остава. Най-вероятно този вторник гл. ас. Светла Цанкова ще каже резултатите от теста, с който ни допуска до изпит.

3. Икономика на масмедиите- успяхме да вземем целия материал, затова във петък (18.12) ще предадем курсовите си работи и ще получим заверка- 12.00ч., зала 3072. Който не предаде курсова работа, няма да получи заверка и няма да може да се яви на изпит през януари. Оценката ще се формира от 50% курсова, а останалите 50% от участие, презентации, доклади, изпит. Не забравяйте да изпратите на пощата на доц. Биляна Томова докладите и презентациите си- tomova@culturaleconomics.bg. Не пропускайте да представите надписан диск със курсовата си работа. В петък ще получим и въпросника за изпита.

4. Технологии в масмедиите- доц. Петко Тодоров ни даде домашна работа, която се състои в написването на кратка концепция за реклама на София. Срокът е до лекцията във вторник (15.12). Гл. ас. Стела Константинова, като за последно, не ни даде домашна работа. В събота (19.12) ще научим оценките си от семинарните занятия, ще обсъдим част от домашните и с това ще приключим семестъра по тази дисциплина.

НЯМА ПРЕДВИДЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗПИТ ПО НИТО ЕДИН ОТ ПРЕДМЕТИТЕ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар