вторник, март 02, 2010

Венд Вендланд ще изнесе лекция в УНСС

На 10 март от 15.00 ч. в Центъра по интелектуална собственост (ЦИС) към УНСС ще се проведе лекция на Венд Вендланд, директор на дирекция „Традиционно знание" на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), на тема: "Интелектуалната собственост на кръстопът: Трябва ли творбите на културното наследство да бъдат закриляни?".

Направление "Обществени комуникации и информационни науки", 2-ри курс получи покана за събитието от гл.ас. Владя Борисова. Гр. 5002 има по програма занятие от 15.00ч, затова присъствието им на лекцията е задължително, останалите могат да дойдат при желание и интерес в тази област. Всеки който иска да присъства, трябва да е пред ЦИС в 14.45ч.


Снимка: Централата на WIPO (World Intellectual Property Organization) в Женева- www.answer.com

WIPO или на български СОИС е първообраз на "Обединеното международно бюро за защита на интелектуалната собственост" (BIRPI), създадено с Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 1883 г. и с Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения от 1886 г. През 1970 г. влиза в сила Конвенцията за създаването на СОИС, като BIRPI претърпява цялостна структурна и административна реформа и е преименувана в СОИС. През 1974 г. СОИС получава статут на специализирана организация към ООН. В организацията членуват 184 държави. Седалището й е в Женева.

Основната цел на СОИС е развитието и поддържането на балансирана и достъпна система от норми за защита на правата на интелектуална собственост, която да насърчава творческата дейност и да допринася за икономическото развитие.

България е член на СОИС от 1970 г. и се е присъединила към 20 от международните договори и спогодби, администрирани от организацията и е член на 14-те асамблеи на СОИС. През последните години с подкрепата на СОИС българската държава подобри правната, съдебната и административната рамка за закрила на интелектуалната собственост и бе повишена професионалната подготовка на българските специалисти. Отношенията със СОИС се поддържат от Българското патентно ведомство (патенти, търговски марки) и от Министерството на културата (авторско право).

Информацията е от сайта на МВнР- www.mfa.bg

Снимка 1: Централата на WIPO (World Intellectual Property Organisation) в Женева- www.answer.com

Снимка 2: Знакът на WIPO.

Няма коментари:

Публикуване на коментар