неделя, март 17, 2013

САИМО, или докъде стига развитието на младите хора


Снимка: Елена Донкова

Какво се случва, ако една сутрин, завързвайки връзките на обувките, се замислиш над това, че всичко, което сам сплетеш, тези връзки, които успееш да формираш в една общност, така че тя да дава резултат, зависи от самия теб. Че крачката, която си направил от входната врата до срещата с природата, може да носи промяна. И че тази промяна започва от теб самия. Е, тогава светът изглежда по-различен. Дори по-магичен. Така обувките ни се трансформират. Те не са вече едни способи за предвижване. Те са оживели. Те са носители. Защото потокът на младежката идея е носител на енергия. А стъпка по стъпка се твори динамика и красота. Сега за красотата: тя е млада. Активна. Пробивна. Лъчезарна и успяваща. Защитава и отстоява позицията на младите в обществото. Силвия Дамянова е председател на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО). Организацията, която е ЗАД студентите от специалностите “Международни отношения” и “Европеистика” и професионално направление “Политически науки” в УНСС.
Силвия Дамянова
Снимка: личен архив
За нея активността на младите трябва да се проявява непрестанно. Те трябва да бъдат смели, за да намерят своето място. С приближаващата пролет ние, екипът на Новата журналистика, се срещнахме с нея, за да сподели пред всички нас вижданията си за студентските инициативи. 

Какво представлява САИМО? Какви са дейностите, които нейният екип реализира? 

- Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) е неправителствена организация, която изцяло защитава интересите на младите хора, допринася за тяхната квалификация и професионална реализация в сферата на международните отношения и външната политика. В началото дейността й е била насочена към организиране на лекции с представители от дипломатическия, политическия и международен елит на страната ни. Тези срещи са имали за цел да дадат по-голяма представа на студентите за техните професии, за работата, която изпълняват и уменията, които те придобиват в хода на тяхната дейност. В последствие, обаче студентската организация изцяло се пречупва. Днес дейността на нейния екип освен на политиката, залага и на връзката на студентите с бизнеса. Точно с тази цел се организират различни срещи, обучения, семинари с PR ескперти, с представители по дипломатически етикет и протокол, с HR специалисти и други. Те идват при нас, за да обучават нашите студенти чрез различни уъркшопове и интерактивни игри, мотивират ги да прилагат наученото от университета на практика, да бъдат по-уверени в себе си, да се развиват и усъвършенстват във всеки един момент без да губят ценно време, за да повишат критериите за себе си и да бъдат високо квалифицирани на пазара на труда. 

Какво означава да ръководиш студентска организация? Повече отговорност или повече привилегия? Какви умения трябва да притежаваш? Как да мотивирате младите хора да вземат участие? 

- Не съм имала възможност да се сблъскам с нещо подобно, докато не попаднах в САИМО. Да стоиш начело на една организация със сигурност не изглежда толкова лесно. Смятам, че няма как да разбереш отстрани какво значи думата ‘‘ръководя‘‘, без да я приложиш на практика. Осъзнах, че това е нещо наистина сериозно, което изисква от теб да поемаш големи отговорности зад гърба си, да вземаш важни решения от свое име и от името на целия екип. За да се справиш успешно с всичко това, е необходимо бързо да се адаптираш и приспособиш към всяка нова ситуация, да не губиш ценно време, да взимаш бързо решения, с една дума да бъдеш ‘‘онлайн‘‘ винаги и по всяко време, независимо за какво. Много важно, но не на последно място, е твоето отношение към целия екип от хора, с които работиш. Ако поддържаш постоянна комуникацията с тях, ако насърчаваш техните нови идеи и виждания, ако разпределяш поравно работата им по приоритети в предварително зададени срокове. Смятам, че доброволческата работа ще върви гладко и екипът ще поддържа този непрестанен хъс за работа и усъвършенстване и дерзаене. Желателно е в процеса на работа да усетиш интересите и желанията на своите членове. Ако разпределяш правилно работата, като предварително се съобразиш с качествата и потенциала, които притежава всеки член в определена сфера, дейностите на организацията ще бъдат реализирани качествено. 

Като си направиш равносметка – какво ти даде и какво взе участието в тази организация? 

- Почти няма нещо, което САИМО да ми е взела (смее се). Като се замисля, единствено това е свободното време, което пък, мога да кажа, съм го оползотворила качествено и това определено е било за добро, както за моето професионално развитие, така и за това на организацията. Мога да говоря много за това, което САИМО ми е дала към момента. В личен план тя ме учи да бъда по-постоянна и стриктна във всичко, което правя и с всичко, с което се захващам. Тя ми дава една голяма увереност, показва ми, че мога да разчитам, както на себе си, така и на всички хора, с които работя. В професионален план аз се уча да прилагам наученото на практика, да работя ефективно в екип, с който заедно да създаваме и генерираме нови идеи и виждания в името на нашето успешно развитие и това на организацията. Чрез нея аз започнах силно да се интересувам от актуалните към момента теми и събития, които се случват в страната ни и извън нея. Благодарение на нейните вътрешни обучения и симулации аз успявам да ги анализирам и коментирам на базата на прочетени факти и случили се политически и икономически явления и процеси. 

С какво мислиш да се занимаваш в бъдеще? Помогна ли ти работата в САИМО? Смяташ ли, че САИМО развива практическите умения на студентите и им дава предимство за бъдещото им професионално развитие? 

- Със сигурност САИМО успешно успява да повиши вниманието и интереса ми към развитието на младите хора и защитаване младежките политики в България. Чрез моята работа в нея аз натрупвам много контакти, както с представители от бизнеса и политиката в нашата страна, така и с други млади хора като мен, които са активни, будни, знаят и защитават интересите си, представят смело позициите си в обществото и не се притесняват от това. Обичам да комуникирам с такива хора, с които обменяме професионален опит, актуални идеи и създаваме едно полезно и за двете страни бъдещо партньорство. Членството в САИМО е едно предизвикателство и никой, който не се е докосвал до такъв вид организация, не може да го усети. То ти дава големи предимства, изправя те пред сериозни изпитания, но във всеки момент ти доказва, че си активен и креативен човек, щом си избрал да дерзаеш и да се развиваш в такъв тип организация. Като членуваш в САИМО, ти развиваш своя опит и виждания, прилагаш наученото на практика, създаваш контакти с хора от висшето общество, и най-вече – учиш се как да бъдеш успяла личност. Затова младите хора не бива да изпускат нищо. Съветвам ги да правят всичко с удоволствие, да опитват от всяка една възможност, която им се предоставя и така да изберат най-подходящия път за развитие. 

Какви са най-големите постижения за теб в личен аспект и за САИМО като цяло? Пример за успешна кампания или проект? 

Постиженията и добрите практики...
Снимка: Елена Донкова
- Постиженията на САИМО са много, постоянното удовлетворение от постигнатите добри резултати също. Вярвам, че когато човек се труди много и влага усилия в това, което прави, успехите и хубавите моменти винаги го настигат, дори и със закъснение. Най-големите постижения за мен и за САИМО като цяло са високия имидж и добрите впечатления, които ние сме изградили във времето пред нашите партньори, пред хората, с които сме работили усърдно и с които сме реализирали успешни инициативи. Няма по-голямо удовлетворение за САИМО от това, че сме били полезни на нас и на нашите колеги от академичната среда, благодарение на събитията и проектите, които сме успели да осъществим с много труд, положени усилия и сериозна работа. Примери в това отношения мога да дам много: партньорството, което успяхме да осъществим с г-жа Нейнски предвид кръглата маса, която заедно организирахме, на тема ‘‘Разширяване на ЕС – ЗА и ПРОТИВ‘‘. Качественият резултат от това събитие бе посещение на наши студенти в Европейския парламент в Брюксел благодарение на тяхното активно представяне по време на интересната дискусия; традиционната инициатива ‘‘Welcoming week’’, която САИМО реализира със своите партньори от Его Политико, в резултат на която много първокурсници от направление ‘‘Политически науки‘‘ се запознават подробно с дейностите на двете организации, участват във визита в Народното Събрание, по време на която имат възможност да се срещнат лично и да дискутират актуални теми от живота с представители на дипломатическия и политическия елит на нашата страна. 
Пример за това бе тазгодишната среща с г-н Иван Костов, бивш министър-председател на Република България

Каква е ролята на студентските/младежките организации за изграждането на активно гражданско общество в България? 

Ролята за студентите...
Снимка: Елена Донкова
- В днешно време младежките организации участват активно в обществените процеси на една държава. Примери могат да се дадат много. Различни младежки организации осъществяват срещи с местните власти с цел активизиране включването на младежите в обществените процеси, създаване ефективно партньорство между тях и общинските администрации. Резултатите от такъв контакт между тях са създаване на младежки инициативи, включване на младежките организации в реализиране на културни събития и мероприятия, които се осъществяват благодарение на държавните общини. Това участие учи младите хора да влияят и да формират собствени решения, докато са млади, учи ги не само да учат за демокрацията, но и да прилагат наученото на практика. Младежкото участие и активното включване в гражданското общество несъмнено са много важна част от нашия живот. Ако един млад човек има правото и възможността да участва и да влияе в процеса на взимане на решения, да се включва в различни дейности и инициативи, с които да допринася за създаването на едно по-добро, по-стабилно и по-интегрирано общество, той несъмнено би го направил и то успешно. 

Бихте ли посочили примери за хора от организацията, които са се реализирали?    

- Георги Митов – бивш член на САИМО, експерт по разработване и управление на проекти, финансирани от европейските фондове и активно действащо лице в ‘‘JEF – Bulgaria’’, час от JEF Europe; Делян Капитанов – бивш председател на САИМО, член на Управителния съвет на Българско дипломатическо дружество (БДД), представител в Ротаракт Европа и международна дейност, Ротаракт Клуб София; Ясен Георгиев – изпълнителен директор на Институт за икономическа политика, София; Мариана Трифонова – бивш председател на САИМО и настоящ експерт по проекти към Институт за икономическа политика, София.  

Как се финансира организацията? 

- Смятам, че най-голямото предизвикателство за една младежка организация, като САИМО, е финансирането. Основно то се базира върху членския внос, който всеки един човек от екипа е задължен да внася в началото на всеки семестър. Допълнително финансиране САИМО получава и от различни младежки международни проекти, по които кандидатства. Смятам, че ако младежките политики в България бяха още по-насърчавани и подкрепяни чрез финансова помощ от различни държавни институции и бизнес компании, младежите биха били още по-мотивирани да се развиват и да се усъвършенстват в различните сфери от живота си.

Интервюто взе Яница Маринова

Няма коментари:

Публикуване на коментар