неделя, февруари 24, 2013

Критика към Студентския съвет на УНСС


Снимка: Елена Донкова

В следващите редове аз, Даниел Михайлов Стоев, член на Студентския съвет (СС)* на Софийския университет, критикувам въпросната позицията на СС при УНСС. Като казвам „критикувам“, аз имам предвид „анализирам и разкривам противоречия“. (Това е нещо, което се обучавам да върша професионално.) С това искам да кажа, че не влагам и капка вражда, атака или нещо подобно, макар че на места тонът ми е по-остър от нормалното. И все пак, тук не целя да се карам, нито да ругая някого, а само да алармирам съвестта на колегите ми за нарушения, които смятам, че те правят на дело

Студентите
Снимка: Елена Донкова
Пред всяка критика, която цели да опровергае нечия позиция, лежат две възможности: първата, да се покаже, че позицията е противоречива, защото е изградена върху противоречиви принципи, или пък, втората, да се разобличи, че позицията е проблемна, защото изобщо е безпринципна. Моята критика показва именно второто: че позицията на СС на моите колеги в случая е безпринципна. 

Знаем, че АС** на УНСС взе решение за повишаване на студентските такси с 33 %. С изключение на един, всички представители на СС в Академичния съвет (които тогава бяха с изтичащ мандат) гласуваха ЗА това повишаване. Аз все още не знам по какъв точно начин повишаването на студентските семестриални такси съответства със заложените на СС от ЗВО*** задължения по „защита на общите интереси на обучаващите се“ (чл. 72 (1)). При положение че държавата системно орязва финансирането на държавните университети, а в условия на пазарна икономика парите са основният ресурс и средство за осъществяването на всяко нещо, при положение че огромна част от българите (вкл. тук студентите и техните семейства) поддържат скандално нисък стандарт на живот тъкмо защото нямат този основен ресурс, парите. При наличието на тези две положения за мен става ясно, че университетите са поставени между чука и наковалнята. Но в днешната ситуация университетите избират да удрят заедно с чука. Защото конституционно право на всеки е да има достъп до образование, вкл. и Висше образование, а първият и основополагащ фактор, който позволява упражняването на това право от студентите, са парите. Т.е. това решение за повишение на студентските такси с 33% е пряко против интересите на студентите. И е осъдителна самата нагласа сред всички университетски ръководства да прехвърлят финансовото бреме върху нас и нашите родители, вместо да се противопоставят срещу тази негативна тенденция в образователната политика на държавата. Но за капак: не само че университетското ръководство на УНСС ощети интересите на студентите, но и вие, колеги мои от СС, не се противопоставихте на това решение – нещо, което ако не по съвест, то поне по закон бе редно да направите.

И всички изтъкнати доводи, които защитават необходимостта от такова повишение, издишат. Неплатените сметки на университета за режийни или ремонтни разходи не могат да се компенсират чрез неплатените сметки на студентите и техните семейства! Все по-малко студенти могат да плащат повече за качество на предлаганото им образование, когато количеството на заплащането им и това на техните родители също става все по-малко! Впрочем колко пъти българите трябва да плащат налози за едно и също нещо: веднъж, под формата на данъци, втори път, под формата на периодично скачащи такси. И дори и да има студенти, които могат да си позволят поредното увеличение на таксите просто като спрат последните си 1 или 2 бутилки уиски този месец, то има и студенти, които могат да си позволят поредното увеличение като започнат първата или втората си работа за този месец! 

Ето от какви позиции и принципи изхождам аз в своята критика. Ето защо смятам, че преди съпротивата срещу абдикацията на държавата в сферата на образованието най-напред трябва да се противопоставим срещу университетските ръководства (вкл. това в УНСС), които на свой ред в сегашната ситуация абдикират пред описаното отстъпление на държавата. А сега се оказва, че и Студентският съвет е абдикирал и студентите сами трябва да организират съпротивата за защита на собствените си интереси. И те справедливо правят това! 

Нека обаче пристъпя конкретно към разглеждане на Вашата позиция. 

Кой защитава интересите им?
Снимка: Елена Донкова
Още с прочитането на първите редове от Позицията Ви човек остава озадачен. Спрямо решението на АС Вие изразявате своето несъгласие и то, забележете, ПРИНЦИПНО несъгласие, но същевременно го приемате и то, забележете, с РАЗБИРАНЕ. Но нека възразя: принципът е принцип, защото от него произтичат определени конкретни действия. Принципът не е принцип, за да служи за „принципно съгласие“ на думи, но да не бъде прилаган на практика. А какъв е принципът, който всеки член на СС трябва да следва в действията си, аз вече казах в горните абзаци. И се получава гротескната ситуация, че принципното несъгласие остава във вашите думи, а неговото практическо и последователно прилагане остава в делата на студентите. Излиза, че дори не е нужно да бъдете теоретически критикувани от мен, защото много по-добра се явява практическата критика на протестиращите. Вашата безпринципна позиция, колеги, се изобличава от принципните и справедливи стъпки, които въпреки всичко бяха предприети от обикновените студенти. А Вие останахте встрани от тях. С колкото и много разбиране да е напоено Вашето становище, то пак си остава такова, каквото е – безпринципно

Но нека разгледаме все пак какви доводи са Ви накрали да проявите такова „разбиране“. 

„В момента размерът на семестриалните такси в УНСС е един от най-ниските в страната – 173 лв. на семестър. Затова смятаме, че предложените промени в техния размер“ (след което описвате паричната величина на тези промени) „не биха се отразили съществено върху качественото на живот и подготовката на студентите.“ (довод №2).   

Изумен съм от социалната безчувственост и дебелокожието, което проявявате в тези си думи. От Вашето разбиране за „съществено“ и за „качество на живот“ аз очевидно изоставам. Какво наистина значи „съществено“ и „качество на живот“, когато 22,3% от българите живеят под прага на бедността, младежката безработица е почти 25%, а останалата част от населението не може да се похвали с много по-завидно положение! (Или не е това, което днес ни се демонстрира от всички протести, които се случват по улиците?) Навярно Ви липсва общуване с онези Ваши съвестни колеги-студенти, които се намират в незавидно положение и които, сигурен съм, са възмутени от написаното. Но нека продължим нататък: 

„Последната актуализация на семестриалните такси в УНСС беше през 2011 г. През 2012 г. ... ръководството на УНСС не го направи в знак на солидарност към нашата студентска общност и разбирането, че проблемът с недостатъчното финансиране на държавното висше образование не бива да се прехвърля на академичните ръководства.“ (довод №3).

Това, което е направило ръководството тогава, е справедливо. Това е факт и не може да се отрича. Но какво произтича от този факт за сегашната ситуация или как точно Вие тълкувате този факт? Вчерашната солидарност трябва да оправдае днешните ощетяване и несправедливост. Вчера ти наистина не ме ощети, но поради това, хайде, защо пък да не го направиш днес. Това е скритата логика на този „довод“. 

„Имаме уверението на академичното ръководство, че средствата от увеличението на таксите ще бъдат използвани за осъвременяване на материално-техническата база, електронизация и повишаване на качеството на обучение. УНСС е сериозна образователна институция, която въпреки оскъдните държавни средства за капиталови разходи, не бива да спира своята модернизация и усъвършенстване на учебния процес.“ (довод №4).    

Това, което казвате за УНСС като образователна институция, също е факт, както е и факт това, че модернизацията и усъвършенстването на учебния процес не трябва да се прекъсва. Никой не желае качеството на образованието му да се влошава. Но съм категорично против въпросът за качеството да служи като средство за обезсилване на недоволството срещу увеличението с 33%. В тези изречения изказвате онзи аргумент на всяко ръководство, пред който студентите най-често се предават. Ала в системата на държавното образование студентите не трябва да са онези, към чиито джобове да се прибягва всеки път, когато държавата или университетското ръководство не могат да обезпечат средства за нужното ниво на качество. Студентите са в правото си да възразят и да не се съгласят на това увеличение от ръководството, и в същото време да искат качествено образование. Вие им казвате: „Избирай, студенте, или същите такси и ниско качество, или по-високи такси и по-високо качество“. Изходът от това противоречие е протестът: на първо място победа срещу конформизма на ръководството и чак след това протест срещу отстъплението на държавата. 

Но какво правите Вие сега? Започвате да обяснявате на студентите как няма друг начин и че това е единствената възможност за изход в ситуацията. Да, разбира се! Когато сте изключили възможността за протест срещу повишението на таксите и сте избрали да останете пасивни срещу това конкретно решение на ръководството, то, разбира се, че ще твърдите, че няма друг вариант. И съответно започват едни банални сметки с колко нараствали дневните разходи на студента вследствие на повишените такси. Следват същите банални обяснения как „всички знаем“, че инфлацията повишавала цените, а с това – разходите, как УНСС трябвало да продължи да произвежда елита на нацията, че тук идвал здравият разум, според който дори и този протест в сряда да би бил успешен, то след година-две щяло да има много по-голямо увеличение на таксите и т.н., и т.н. (Такива неща, например, се четат в публикацията на г-н Шотаров, новоизбран председател на СС при УНСС, в личния му фейсбук профил.).    

Ето една бърза реплика. Ако протестът в сряда е успешен, а след година-две ръководството още не се е противопоставило на орязването на парите за сектор „Образование“ и тръгне пак да повишава таксите, то тогава просто пак трябва да има студентска съпротива срещу такава мярка. Толкова е ясно и просто, но очевидно изобщо не се правят планове за такава съпротива, както в момента, така и занапред. Ето друга забележка. Правилно е, че инфлацията прави разходите на УНСС по-високи, но не прави ли тя по-високи разходите и на студента. И защо така лесно забравяме, че дневните разходи на студента не са само тези, които отиват за плащане на таксата му? Не Ви разбирам, г-н Шотаров. За чии „здрав“ разум говорите – този на обикновените студенти или този на колегите от СС на УНСС? Ако става дума за втория, то значи не здрав разум, а ПРИНЦИПЕН разум е нужен тук. 

И за капак, Вие, колеги мои, правите още две неща, които според мен са некоректни. 

Първото е повишението на фонд „Награди и помощи“, което е осъществено по Ваше предложение. Отгоре погледнато, такова повишение е нещо, което заслужава адмирации. Но когато се види в каква конкретна ситуация е постигнато, става ясно към какво се подтикват студентите. Отгоре погледнато е прекрасно, че всеки студент ще може да заслужи по-голямо парично стимулиране. Но реално това ще представлява по-голямо съперничество между отделните студенти, а сега ситуацията е такава, че налага задружните сили на студентите. Ефектът от повишението, което сте издействали, ще бъде смекчаване на справедливото недоволство сред нашите колеги и ще стимулира изоставянето на протестните искания. 
Кой се бори за правата им?
Снимка: Елена Донкова

Второто нещо, което виждам от Вашите изяви, е префокусирането на проблема по посока на държавата. И деветте „конкретни искания“, които натагадък издигате, са адекватни и показват, че разбирате някои от проблемите на студентската общност. Но от това, че Българското висше образование трябва да се реформира час по-скоро, изобщо не следва, че може да се загърбят ощетените студентски интереси. От това Вашата безотговорност в случая не изчезва. Но не е коректно да използвате по този начин ситуацията с и без друго политизиращите се граждански протести. Макар че, разбира се, за Вас е удобно вниманието да се отмести от университетското ръководство, а недоволството и насъбраната негативна емоция да се адресират към политиците. 

И тъй, колеги мои, всичко казано дотук ми дава основанието да твърдя, че по отношение на казуса с повишените такси постъпихте безпринципно. И продължавам да твърдя, че преди да използвате съединителния съюз „и“ в израза „Студентски съвет и ръководството на УНСС“ трябва първо да се научите да го отстоявате без минута прекъсване в израза „Студентски съвет и студентите“. И ако моята критика, която аз направих открито и според съвестта си, попада в графата „уронване на УНСС в публичното пространство“ (както Вие го наричате), то аз приемам моето поставяне там. Ако съм изложил „подвеждащи“ разсъждения, то моля да бъда критикуван по същия публичен и открит начин, както и аз направих спрямо Вас. 

И накрая, ще се обърна с молба към някои колеги от СС на УНСС. Молба към онези колеги, за които научих, че не са знаели за начина, по който старите колеги в оставка ще гласуват на АС, и с които не е била съгласувана ПОЗИЦИЯТА на СС от 18.02.2013. На всички тези колеги, които вътрешно не са съгласни с решението, което СС генерално като орган е взел, моля ви, излезте на протеста на Вашите колеги в сряда в двора на УНСС. Съберете нужния кураж и не се срамувайте от евентуалното неодобрение, което навярно студентите ще покажат към Вас. Излезте и обяснете цялата забъркана и оплетена ситуация вътре в СС! Подкрепете студентите и изпълнете дълга, който сте поели с кандидатирането си! 

На протестиращите горещо пожелавам ТВЪРДОСТ, УВЕРЕНОСТ и най-вече УСПЕХ! Защото го заслужават!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*СС - Студентски съвет, орган, който трябва да изразява и защитава интересите на студентите. 
**АС - Академичен съвет, главният орган в едно висше училище, който взема кардиналните решения. 
***ЗВО - Закон за висшето образование, урежда структурата и процеса на функциониране на системата на висшето образование.

Даниел Стоев
член на Студентския съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

12 коментара:

 1. От къде на къде, членове на чужди студентски съвети на чужди университети си позволяват такова грубо вмешателство и клеветене по адрес на на нашия университет?

  ОтговорИзтриване
 2. Изключително смешно и неадекватно изказване.
  Смятам, че колегите от СУ си имат достатъчно проблеми, които са неспособни да решат, че да дават акъл и на нас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо анонимен,име нямаш ли,страхливецо?

   Изтриване
 3. това не е клеветене, това са фактите и никой не може да ги оспори. СС на УНСС оклевети колегите си, избирайки да подкрепи това нагло и безпрецедентно решение на АС и афиширайки своята позиция в подкрепа на увеличението на таксите ни.

  ОтговорИзтриване
 4. От позицията на граждани и студенти, Анонимен!!
  Даниеле, радва ме, че ясно описваш струкурата на аргументацията си. Като че ли все пак има противоречие В позицията. Това, което наричаш безпринципност (вариант 2) аз бих нарекъл критика на ценностите, които залягат в позицията (а не принципите). В случая има конкуренция на ценности, между които СС на УНСС е избрал тези, които оправдават увеличението. Но ти предполагаш, че за тях трябва да са важни други ценности и ги описваш. Не можеш да критикуваш някой само на база на ценности, които той няма. Например, ако отидеш на остров и там хората живеят не по двойки мъж/жена, а всеки за себе си, не можеш да им кажеш, че са безпринципни. Те просто имат друга ценност, която не може да бъде по-висша или по-нисша от твоята. Можем да спорим дали има универсални ценности като живота например. Така че в критиката си по-скоро показваш противоречието между проявена ценност (в позицията на СС) и очаквана ценност (студентското добруване и др.) Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добавка: Подкрепям тази "очаквана ценност", която застъпваш, защото тя е raison d'etre на СС. СС може да си рационализира колкото иска, че го е грижа за университета като цяло, но първата грижа е за студентите.

   Изтриване
  2. Ники и Валерия, много ме радва задълбоченият коментар (особено на фона първите два) :) . Но смятам, че говорим за едно и също нещо. Аз посочвам, че чл. 72(1) от ЗВО съдържа принцип Принципът пък изисква определена позиция, както на думи, така и на дело. Аз проследявам позицията на СС на УНСС и показвам, че тя не почива върху посочения от мен (и от чл.72(1)) принцип. => Тя е безпринципна. Това е задачата на 1вата част от критиката. Все пак обаче позицията я има, т.е. тя някак си е изградена. Във 2рата част точно това се показва: че отделни ценности и съображения са довели колегите до въпросните „доводи“. Самите тези ценности обаче, понеже не кореспондират с принципа, правят противоречиви доводите на колегите. И точно това е показано: проблематичната и на места възмутителна стойност на доводите.
   Затова мисля, че казаното от вас не е в разрез с казаното и от мен. Благодаря ви още веднъж! :)

   Изтриване
 5. Аз пък се радвам как някои си защитават "техните", въпреки че току що са им забили нож в гърба. Сляпо застъпничество... Безценно!

  ОтговорИзтриване
 6. Абсолютно съм за по-скъпо образование! Има кредити за тази цел , хората трябва да започнат да ценят образованието си и д ане лежат н аплещите на родителите си.

  ОтговорИзтриване
 7. Да цениш образованието си означава да полагаш определени усилия, за да го постигнеш! Само, че идеята е тия усилия да ги влагаш не работейки на две места и учейки за две седмици по време на сесията, а като дадеш всичко от себе си по време на целия учебен процес! Кредитите могат да си ги позволят единствено тия хора, чиито родители им снасят парички по сметките всеки месец.. Точни тия, които ако ще и 3000лв да е таксата, пак ще им е през оная работа! Така, че докато има хора, които влизат с тройки в университета и излизат с купени дипломи, не може да очакваш някой да цени това образование!

  ОтговорИзтриване
 8. А ако се спомене само как се раздават съответните награди и как е делят пари с представителите на СС,схемите които въртят дружно с ректора са неизброими,как няма да се подкрепят с пъководството.СС при УНСС е напълно ненужен орган,който никога не се е интересувал от интересите на студентите,а единствено от подкупите за общежития,награди и какво ли още не...Грандиозната им дейност се състои в организиране на футболни турнири и конкурси за мис мистър УНСС,за каква защита на интереси говорим изобщо....

  ОтговорИзтриване