неделя, ноември 22, 2009

Индивидуалните задачи за тази седмица


1.
Въведение в теорията на масмедиите- не забравяйте, че имаме индивидуална задача, свързана с написването на есе. Вижте предната статия в етикет "Домашни работи".

2. Публична реч и реторика- тази седмица доц. Цветан Кулевски ще изпитва в писмен вид. Голяма е вероятността това да е тест под формата на няколко въпроса, на които да отговорим конкретно и кратко. От тази сряда ще започнат и представянията на публичните речи. За целта всеки си подготвя реч по своя тема в рамките на лист, лист и половина. Представя я пред колегите си и получава оценка. Хората, които не успеят да се подготвят или пък не стигне времето до края на семестъра, ще представят речта си по време на устния изпит. Доц. Кулевски каза, че в края на семестъра си избира 2-3 човека и ги освобождава.

3. Икономика на масмедиите- при доц. Биляна Томова ще правим презентации на радио групите в България. Всички присъстващи на предходното упражнение знаят, че бяха разпределени. За останалите- не знам. Ако някой от присъствалите на упражнението има нужда от помощ, нека пише във фейсбук или в чата "Без цензура!".

4. Технологии в масмедиите (У)- за домашна работа имаме следното: избираме си журналистически материал и му правим 2 заглавия за вестник, 2 заглавия за интернет издание, 2 заглавия за радио предаване. Изпращаме текста и заглавията на stella.konstantinova@gmail.com до петък (27-ми ноември), 12.00ч на обед.

Няма коментари:

Публикуване на коментар