петък, февруари 12, 2010

Индивидуалните задачи за идната седмица


1. Интелектуална собственост и авторско право
- имаме да прочетем от "Интелектуалната собственост на индустриалната фирма" страниците от 68 до 76, върху които ще положим 15-минутно писмено изпитване на семинарното занятие. Прочетете и от стр. 94 до 121, ако искате да се застраховате, т.е. да получите по-висока оценка. Който не си е избрал тема за презентация, трябва да я посочи на гл. ас. Владя Борисова. В помощ на колегите с презентации от втория раздел, който е свързан с художествената, културната и пр. интелектуална собственост, ще е книгата на гл. ас. Борисова- "Творческа икономия, културни индустрии и интелектуална собственост". Книгата е нова и все още не е налична в библиотеката, но в книжарницата е на цена 10лв. Тя не е задължителна, но ще бъде от изключителна полезност при изготвянето на презентациите от втория раздел на материала по дисциплината. Задължителният учебник за този раздел е на доц. Мария Маркова- "Художествено- литературната интелектуална собственост".

2. Теория и практика на текста- 3 индивидуални задачи. Първата е да посочим по 10 примера за политически клишета, 10 примера за спортни клишета и 10 клишета по тема, която ние си избирем. Втората задача е да подберем 5 печатни материала, на които да посочим по 3 наши варианта на озаглавяване. Носете и материалите. Третата самостоятелна задача се изразява в написването на 6-7 въпроса за работно интервю. Изборът на тема и аспект е наш, като за гр. 5001 интервюираният трябва да е Бойко Борисов, за гр. 5002- Волен Сидеров и за гр. 5003- Яне Янев.

3. Компътърна опосредствена комуникация- на следващото занятие всеки трябва да е изготвил подробен идеен план-конспект за мултимедийния си проект. Припомням, че темата е "Социални медии", а подтемата- "Медийна грамотност". Аспектът, който ще разработим в проекта, аудиторията, към която ще го насочим, последователността на изложението и пр. са евентуални части на план-конспекта. Въпросите си пишете на имейла на проекта proekt_web2@abv.bg. Адресирайте ги към ас. Пиперков.

4. Основи на управлението- би трябвало всеки да има копие от казуса, който ще решаваме на семинарните занятия през целия семестър. Който го няма, да го преснима от някой колега. Първата задача е описана там и е включваща конспектиране на тема 2 и тема 3 от учебника и намиране на информация, относно управлението на медийна фирма. Всеки трябва да подготви и по 3 въпроса за всяка от 3-те теми, взети на лекции досега. Който е предал на координатора на групата си своите тестови въпроси за първа тема, не трябва отново да пише за въпроси за тази тема, т.е. трябва да донесе по 3 въпроса за следващите две теми. Нека припомня, че задачата на тези тестови въпроси е всеки да е изготвил по 3 въпроса за всяка тема, като заедно с координатора да редактират въпросите, докато не станат идеални. Голяма е вероятността първият тест през семестъра да е изготвен именно от нашите въпроси.

При пропуски, погрешна информация или други питания пишете във Фейсбук, в чата или като коментар под статията!

Няма коментари:

Публикуване на коментар