четвъртък, март 11, 2010

Самостоятелни задачи- 15.03-18.03


1. Интелектуална собственост и авторско право-
лекционният курс продължава с доц. Виолета Цакова, с която ще вземем раздел "Авторско право". В края на семестъра ще има тест върху материала, който тя ни е преподала. Тестът ще е със затворени въпроси. Въз основа на оценките от презентациите, журналистическия материал (по-надолу), казуса (по-надолу), оценките от теста, който вече правихме и теста на доц. Цакова, ще се формира средноаритмерична оценка за освобождаване от изпит- 4, 5 или 6. Който не си харесва оценката, има право да се яви на изпит, като на него не се взима предвид бележката от семестъра.

На упражненията продължават презентациите. След известно време ще имаме гост, който ще говори за пиратството. Въз основа на срещата ще напишем 1 печатна страница журналистически материал, който трябва да предадем на отговорника на групата.

Всеки трябва да си избере казус около интелектуалната собственост, който да разработи под формата на журналистически коментар. Той също се предава на отговорника. За целта е необходимо всеки предварително да си избере тема, която да НЕ съвпада с тема на колега от групата, в която е. След като реши окончателно, уведомява отговорника. Срок не е поставен, но ако вече имате избрана тема, то я оповестете, за да не я вземе някой друг.

2. Основи на управлението- след 2 седмици в упражнението при гл. ас. Миронова ще се проведе семинар. Темата и подробните указания може да откриете в пощата на курса в папка "Основи на управлението".

3. Теория и практика на текста- подбираме 3 примера за журналистически материал, отразяващ конференция. Всеки от примерите трябва да се анализира, като се вземе предвид дали журналистът е избрал темите правилно, дали ги е подредил коректно, дали заглавието извежда най-важната новина и дали челото е подходящо и разкрива най-важното от конференцията.

4. Компютърна опосредствена комуникация- трябва да представим структурата и менюто на своя мултимедиен проект на Power Point.

Няма коментари:

Публикуване на коментар