четвъртък, март 25, 2010

Задачите през ваканцията


1. Интелектуална собственост и авторско право- гл. ас. Владя Борисова вече няма да ни води семинарните занятия. Останалите задължения по дисциплината- ТУК!

2. Основи на управлението- на 8-ми април ще правим тест, който ще е върху материала от първа до девета тема, включително (От "Същност и основни понятия в управлението" до "Организирането като управленска функция"). НЕ влизат "Контрол", която взехме на 25.03, и "Въведение и история на управлението", която доц. Харизанова предаде на първата лекция (няма такава тема в учебника). За теста се създаде следният график:

9.15ч.- гр. 5001;
9.45ч.- гр. 5002;
10.15ч.- гр. 5003.

Закъснения не се допускат!

По упражнението екипите трябва сами да подготвят т.7 от казуса. Конспектират съответните теми и предават въпроси на координатора на групата. Могат да бъдат предавани доклади по темата от т.6- "Стратегии и тактики на успешните медии", но нямат да бъдат резюмирани пред групата.

3. Теория и практика на текста- Първо, подготвяме 1 пример за любопитен фичър. Другата задача е да напишем портретен фичър за някой колега. За целта правим работно интервю с него, подбираме подходящи снимки и пр. Обемът е 3 стандартни печатни страници А4 или 1 стандартна страница А3.

4. Компютърно опосредствена комуникация- необходимо е всеки да предаде план, меню за работа, изработен на Power Point. Повече подробности, списъци, помощни материали за работа с програми, отправяне въпроси към ас. Иво Пиперков може да направите в пощата proekt_web2@abv.bg и DOX на същия имейл.

Весели Великденски празници- 29.03- 5.04! Ако има нещо важно, ще бъдете информирани своевременно от "Новата журналистика"!

Няма коментари:

Публикуване на коментар