вторник, март 29, 2011

Самостоятелни работи - 14.03- 25.03

Пред сградата на УНСС през топлите дни.
 Снимка: Минко Чернев


1. Политически и социален маркетинг

За тази седмица за семинарните занятия трябва да прочетем глава 14 за социалните инвестиции от монографията на проф. д. с. н. Михаил Мирчев "Социална динамика и цивилизационно разслояване".


2. Политически анализ

На 5 април трябва да предадем разработка от 10 до 15 страници на тема на „Провинциализмът в съвременния политически живот на България и възможностите за прераждането на нашето общество“. Трябва да приложим на практика знанията, които получаваме от лекциите по предмета. Разработката ни трябва да се състои от 5 точки:

1. Що е провинциализъм в политиката?
2. Фактори, които благоприятстват за появата на провинциализма в българската политика
3. Средства и пътища за преодоляване на провинциализма
4. Същността на политическото прераждане
5. Пътища и средства за прераждане на българското общество

Наличието на тази задача, може да повиши крайната оценка с една единици, също както липсата и да намали крайната оценка с една единица.

За семинарните занятия трябва да четем текстове, които се сканирани в пощата на курса novata_jurnalistika@abv.bg

3. Социокултурна политика

За сряда (30.03) трябва да прочетем за пенсионната реформа. Нямаме да пишем нищо, трябва да се подготвим за дискусия. За 6.04 трябва да се подготвим за здравната реформа.

4. Култура и медии

Четете всичко за занятията в сайта на ас. Мартин Осиковски - http://www.ossikovski.eu/Home/kultura-i-medii-10-11

5. Медийна регулация

На база дискусията за медийната регулация, която проведохме по време на семинарните занятия, всяка от групите трябва да изготви доклад в хумористичен стил.

Грета Петрова към гр. 5002:
"Хората, защитавали тезата "НЕ", които имат да пишат по трите думи (свобода, ограничение, идея), да ми изпратят по една страничка разработка на моя мейл - greta.ivova@gmail.com, до сряда вечер, за да мога да ги събера, прегледам и обединя в една разработка)".

Информацията събраха Петя Георгиева, Грета Петрова и Георги Марчев

Няма коментари:

Публикуване на коментар