вторник, май 03, 2011

Главният редактор на "Новата журналистика" Георги Марчев спечели награда с проект за блога


Снимка: Минко Чернев
Деканът на факултет "Икономика на инфраструктурата" проф. д.ик.н. Христо Първанов и доц. д-р Таня Парушева от катедра "Икономика на туризма" награждават Георги Марчев

Главният редактор на "Новата журналистика" Георги Марчев днес спечели една от шестте индивидуални награди на втората научна конференцията "Инфраструктурата: бизнес и комуникации". Той представи доклад и презентация за развитието на студентската медия заедно със създателя на блога Антония Димитрова под ръководството на гл.ас. д-р Стела Константинова.


По темата: Фотогалерия: Представянето на "Новата журналистика" на конференцията

В конференцията участваха близо 100 студенти от всички катедри на факултета "Икономика на инфраструктурата", който беше организатор на събитието. Изнесените доклади ще бъдат публикувани в специален сборник, който ще запознае и представителите на бизнеса с идеите на бъдещите специалисти, а с участието си студентите презентират своите научни интереси и възможности.

Освен проекта за "Новата журналистика", имаше още два доклада на студенти от катедра "Медии и обществени комуникации". "Медии ли са блоговете?" беше темата на презентацията на второкурсничките Елеонора Георгиева, Михаела Попова и Ясена Рахнева. Александър Марков и Стефан Лазаров също от втори курс разгледаха "Психологически аспекти на интернет комуникацията".

Трите презентации очаквайте след малко във видео.

Няма коментари:

Публикуване на коментар