събота, юли 14, 2012

Извънредна поправителна сесия в УНСС - защо има недоволни


Снимка: Елена Донкова
В изявление на сайта на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) се съобщава, че ще бъде проведена извънредна годишна поправителна сесия за студентите с неположени два изпита. 

Припомняме, че правилата за обучаващите се студенти в УНСС имат следното статукво: 

Класиране по специалности след 2-ри курс (общи условия): 
1.2. В класирането за специалности участват само студентите, които са положили успешно изпитите по всички дисциплини от първи и втори курс по учебния план в своето направление/поднаправление или са придобили правото на преминаване в по-горен курс с един условен изпит. 
1.3. Студентите, с повече от 1 (един) невзет изпит от втори курс и/или с неуспешно положен изпит от първи курс, прекъсват поради слаб успех и не участват в класирането. 
1.4. Условен изпит от втори курс участва в бала за класиране с оценка „слаб“ (2.00). 

Както и препубликуваме част от Правилника за учебната дейност на УНСС:   
чл.17 (4) За цялото време на следване студентът прекъсва обучението си еднократно за срок от една година при неплащане на такса или незаписан семестър в определените за това срокове, или поради слаб успех: 
1. при невзети повече от три изпита от зимната и/или лятната изпитна сесия, включително поради незаверени учебни дисциплини; 
2. при невзети повече от един изпит от годишната поправителна сесия; 
3. при невзет условен изпит. 
(5) Студент с един невзет изпит от годишната поправителна сесия се записва в по-горен курс с условен изпит. Условният изпит трябва да се положи в рамките на учебната година, в която е записан условно. При неполагането му студентът прекъсва. 

Чл. 23. (1) Студентите от последния курс на обучение: 
1. с невзети повече от три изпита от зимната и/или лятната сесия, включително поради незаверени учебни дисциплини, прекъсват или се отстраняват по реда и условията на чл. 17; 
2. с невзети до три изпита от зимната и/или лятната сесия, включително поради незаверени учебни дисциплини, се допускат до годишна поправителна сесия; 
3. с повече от един невзет изпит след годишната поправителна сесия прекъсват или се отстраняват по реда и условията на чл. 17. 
(2) Студентите с един невзет изпит след годишната поправителна сесия имат право на две явявания (в рамките на съответната редовна и годишна поправителна сесии) от следващата учебна година. 
(3) При неполагане на изпита при условията на предходната алинея студентът се отстранява по реда и условията на чл. 17. 

Ето и важното съобщение от Академичния съвет на университет, с което се е стигнало до компромисното решение да се даде и друга възможност на студентите с невзети изпити:

Академичният съвет реши на заседанието си от 11 юли 2012 г.: 
От 24 до 30 септември да бъде проведена извънредна годишна поправителна сесия: 

За студентите от бакалавърска и магистърска степен с два неположени изпита, като имат право да се явят по избор само на един от тях. Заявления за избор на конкретния изпит се подават от 17 до 20 септември в отдел „Студенти“. 

За студентите от втори курс с два неположени изпита класирането за специалност да се извърши за незаетите места по специалности след успешно полагане на избрания изпит. 

За студентите от бакалавърска и магистърска степен - последен курс, с един или два неположени изпита (без подаване на заявление). 

Мненията в "мрежата"

В отворена дискусия в социалната мрежа фейсбук – “влачещите” изпити си отдъхват с коментарите, че било малоумно и не е редно студенти да не могат да продължават “образованието” си примерно с 3 невзети изпита, а да продължаваш само с 1 условен. 

Други изразяват позиция, че ги е срам от тези действия на УНСС с черногледия коментар, че явно сме го закъсали с бройката откъм студенти в УНСС. С думите "поредната гавра със студентите, които искат да учат" пък представя новината профилът във фейсбук - Студенти Унсс.

Трети уклончиво пишат, че “цедката” е необходима, когато не си връзкар, а трябва да покажеш знания, качества и умения. По тези правила УНСС се различаваше от другите университети и не позволяваше студенти да "влачат" изпити години наред, без да са ги положили успешно, коментират във фейсбук.

Екип "Новата журналистика"

Няма коментари:

Публикуване на коментар