събота, февруари 16, 2013

Цената да учиш журналистика в България


Снимка: Минко Чернев

Между 92,50 лв. и 1200 лв. плащаме семестриални такси, за да се наречем журналисти. За обучение в направлението Обществени комуникации и информационни науки /ОКИН/ в България имат акредитация 9 университета

По данни на Националната агенция за оценяване и акредитация с оценки много добра акредитация са Софийският университет "Св. Климент Охридски" /СУ/, Университетът по библиотекознание и информационни технологии /УниБИТ/ и Бургаският свободен университет /БСУ/. 

Оценка добра е поставена на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/, Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" /ВТУ/, Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" /ШУ/, Югозападния университет "Неофит Рилски" /ЮЗУ/, Нов български университет /НБУ/, както и на Американския университет в България /АУБГ/. 

Акредитацията на УНСС и на БСУ изтича март месец 2017 година. Останалите университети са с акредитация, валидна до 2. май тази година. 

Семестриалните такси за обучение на студентите в направление ОКИН за учебната 2012/2013 година са: 


ВУЗ
ОКС "Бакалавър"
ОКС "Магистър"
редовно
задочно
редовно
задочно
СУ
250 лв.
92,50 лв.
250 лв.
92,50 лв.
УНСС
277 лв.
277 лв.
ВТУ
277 лв.
277 лв.
277 лв.
277 лв.
УниБИТ
254 лв.
127 лв.
259 лв.
129,50 лв.
ШУ
250 лв. (1 курс); 255 лв. (2 - 4 курс)
ЮЗУ
280 лв.
280 лв.
295 лв.
  Частен университет
Платено обучение
ОКС "Бакалавър"
ОКС "Магистър"
редовно
задочно
редовно
задочно
БСУ
1000 лв.
850 лв.
850 лв. (2 години); 920 лв. (1 година)
НБУ
1200 лв. (студенти); 1100 лв. (курсисти)
1150 лв. (студенти); 1080 лв. (курсисти)
АУБГ
4900 щатски долараВУЗ
Платено обучение
ОКС "Бакалавър"
ОКС "Магистър"
редовно
задочно
редовно
задочно
СУ
804,50 лв.
277,50/550/650/750 лв.  (в зависимост от специалността)
УНСС
800 лв.

ВТУ
650 лв.
600 лв.
УниБИТ
710 лв.
451 лв.
ШУ
804,40 лв. (1 курс); 779,40 лв. (2 - 4 курс)
770 лв.
550 лв.
ЮЗУ
834,40 лв.
834,40 лв.
834,40 лв.
834,40 лв.


След увеличение на таксите за придобиване на образование с 8 процента в СУ и с 33,3 процента в УНСС, студентите ще трябва да заплащат съответно 270 лв. и 369,24 лв. на семестър, за да пише в дипломата им, след приключване на образованието, че стават за журналисти или пиари. 

Дали самото образование днес отговаря на тези пари? Колко от завършилите студенти започват работа в медии, ако не са придобили поне малък стаж в реална медийна среда? Отговорът е, че няма такива. А стажовете трябва да си ги търсим ние, студентите. Във вузовете получаваме теоретична подготовка, която се разминава в голяма част с реалната среда, в която попадаме след 4 години "творчество". 

Елена Донкова 
Публикации от автора

Няма коментари:

Публикуване на коментар