неделя, април 06, 2014

Песента на кандидат-студентите


И родителите на кандидат-студентите се вълнуваха от изтеглените теми за изпита
Снимки: Елена Донкова

Точно в 9 ч. тази сутрин в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски” бяха изтеглени двете теми на предварителния кандидатстудентски изпит по български език и литература. 1 423 младежи избират дали да пишат аргументативен текст на тема: „Живот и мечта в поезията на Никола Вапцаров”, или да правят съпоставка между цитатите: „Затуй му пее песента на Странджа баир гората, на Ирин-Пирин тревата…” (Христо Ботев, „Хайдути“), „Ще си отида от света – тъй както съм дошъл бездомен, спокоен като песента, навяваща ненужен спомен.“ (Димчо Дебелянов, „Сиротна песен“).  

Тъй пеел студента, това е прекрасно, нали? Между живота и мечтата, натоварена в куфара от безброй бележки, между първата глътка въздух и последния дъх застава тя, песента. 

Девойката изтегли темите
И ако наистина възприемаш живота като наниз от ноти, групирали се помежду си и родили магична вибрация, ще приемеш и днешния дъждовен ден като знак. Като знак, че и небето пее своята песен и изпраща капка по капка вдъхновение - като мост, между тези, живели и творили някога и тези деца, които са техни последователи. 

И дори и да си изчел всичките литературни анализи за Вапцаров, Ботев и Дебелянов, няма как да конструираш тезата си, ако не усещаш песента. Защото писателите не са приемали природата като константа, а са търсили утеха, сила и чар в песента. Защото само когато човек пее истински, се слива със себе си и света. Ако пътуваш, ще усетиш песента на природата... ще я зърнеш и прибереш в абичката. 

В изтеглените днес теми на кандидатстудентския изпит застава отсрещната страна на новия човек. Тук са екзистенциите на младия човек във Вапцаровия мироглед - настояще и бъдеще. Изтеглените теми са повече от една интерпретация, те са търсене на смисъла. И тази дълбочина се крие в онази непреходност на аромата по нашите земи. Защото ние идваме спокойни и си отиваме като ненужен спомен. Онова, което остава е песента на делата ни. Това е живот и мечта! 

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положения изпит, са: философия, психология, културология, библиотечно-информационнни науки, архивистика и документалистика, педагогика, социални дейности, неформално образование. Както и българска филология, славянска филология, арменистика и кавказология, предучилищна и начална училищна педагогика, социална педагогика, специална педагогика, логопедия и физическо възпитание и спорт.

Яница Маринова

Няма коментари:

Публикуване на коментар