понеделник, май 23, 2011

Всичко за изпитите


Снимка: Минко Чернев

1. Политически и социален маркетинг
Изпит: 3.06.2011г., 13.00ч., "Социален и политически маркетинг", Проф. М. МИРЧЕВ, 4056

Всеки има семестриална оценка от семинарните занятия при гл. ас. д-р Катя Михайлова. На изпита всеки ще разбере и каква е бележката му за курсовата работа, която предадохме на лектора проф. д. с. н. Михаил Мирчев. Заедно с оценката от изпита, ще се формира крайната бележка.

2. Политически анализ
Изпит: 6.06.2011г.,    10.00ч.,    Политически анализ,  Проф. Т.МИТЕВ,    4056

Изпитът е съставен от 40 въпроса - малко затворени и доста отворени. Подготовката е върху лекционния курс и учебника на лектора проф. Трендафил Митев - "Технология на политическия анализ". На изпита ще бъдат оповестени и резултатите от курсовите работи. Има три варианта. Ако нямаш курсова работа, оценката ти от изпита спада с една единица. Ако си предал разработка и професорът я е харесал, получаваш една единица над бележката от изпита. Ако си предал, но лекторът не е харесал работата ти, не получаваш нищо.

На семинарните занятия имаме оценки от тест и отбелязяни присъствия, които би трябвало да влияят на крайната оценка за семестъра.

3. Социокултурна политика
Изпит: 30.05.2011,  13.00ч.,  Социокултурна политика,                  Доц. Б.ТОМОВА,          3072
Доц. Биляна Томова освобождаваше от изпит. Причините: домашни, с които се справихме и тя е доволна. Тест, който повечето решихме отлично. Участие в занятията.

На изпит ще се явят колегите, които не бяха допуснати до теста за освобождаване, както и тези, които не си харесват семестриалната оценка и искат да я повишат.

Изпитът най-вероятно ще е тест, подобен на освобождаващия - с няколко затворени и доста отворени въпроси. За предварителния тест основната литература бяха лекциите, за изпита доц. Томова не е давала уточнения за литературата.

4. Култура и медии
Изпит: 9.06.2011,   10.00ч.,   Култура и масмедии,       Проф. Л.СТОЙКОВ,      3072
От семестъра имаме две оценки: от семинарните занятия при ас. Мартин Осиковски и от междинния тест при проф. Любомир Стойков. Това е 2/3 от крайната ни оценка.

Другата 1/3 ще дойде от изпита, който ще се състои от два отворени въпроса за 40 минути. Основният източник за подготовка са лекциите и книгата "Култура и медии" на проф. Любомир Стойков.

5. Медийна регулация
Изпит: 27.05.2011,  10.00ч.,   Медийна регулация,   Гл.ас. К.МИХАЙЛОВА,  3037
Изпитът ще е устен, като всеки ще отговори на два въпроса от конспекта, който е в пощата на курса. Имаме семестриални оценки, които ще оказват голямо влияние за крайната бележка. Влияние оказва и присъствието на занятия и участието в тях.

Всички конспекти и допълнителни материали за подготовка търсете в пощата на курса - novata_jurnalistika@abv.bg

Ако има несъответствия между оповестеното тук и това, което знаеш, пиши ни.

"Новата журналистика" не носи отговорност за последващи и изненадващи промени в предварително оповестената от преподавателите информация. При промени търсете тях!!!

УСПЕХ!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар