вторник, юни 14, 2011

Датите на изпитите от ликвидационната сесия


годишна поправителна сесия за студентите от специалност Медии и журналистика,
редовно обучение, степен бакалавър за учебната 2010/2011г.
П/ГДенЧасДисциплинаПреподавателЗала
50024.06.201113.00Вътрешна политика и медииДоц. П.ТОДОРОВ3072
50026.06.20119.00ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКАДоц. В. ДРАМАЛИЕВА2023
50030.06.201113.00ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВОГл.ас. СТ.АНГОВА3072
50021.06.20119.00ИКОН. И СОЦИАЛЕН АНАЛИЗПроф. П. ЛУЛАНСКИ2094
50023.06.201110.00КУЛТУРА И МАСМЕДИИПроф. Л.СТОЙКОВ3072
50027.06.201114.00МЕДИЙНА РЕГУЛАЦИЯГл.ас. К.МИХАЙЛОВА3072
50022.06.20119.00МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯДоц. Д.ДИНКОВ4052
5001.07.201113.00ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗПроф. Т.МИТЕВ2123
50029.06.201114.00СОЦИАЛЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ МАРКЕТИПроф. М. МИРЧЕВ2119
50028.06.201110.00СОЦИОКУЛТУРНА ПОЛИТИКАДоц. Б.ТОМОВА3072

Няма коментари:

Публикуване на коментар