понеделник, април 01, 2013

Стоичков уж не бил лицето на студентите, разкриват от НПСС


Снимки: Елена Донкова

Студенти от УАСГ, СУ, УНСС, МУ, НБУ и други висши училища изложиха предложения за промяна на Националното представителство на студентските съвети /НПСС/ и самите Студентски съвети /СС/. Такава среща се прави за първи път, откакто са създадени СС и НПСС. Присъстващите на срещата имаха възможността да се изкажат, като това ставаше по определен ред на записване на желаещите. 


Ивайло Динев
Преди изказванията един от организаторите Ивайло Динев, четвърти курс „Минало и съвремие на Югоизточна Европа” в СУ, представи какво са СС и НПСС според Закона за висше образование /ЗВО/. 

Студентският съвет от своя страна според ЗВО е органът, който защитава студентските интереси в даден университет. Всеки студент в СС може да е до два мандата по две години. Няма общ стандарт за изборите, защото те се провеждат според Правилника на СС, който е различен във висшите училища. Финансирането на Съвета е един процент от таксите на обучаващите се, т.е. бюджетът се заплаща от студентите. 

Регистрация на изказванията
Национално представителство на студентските съвети е националният орган, който трябва да изразява общите интереси на студентската общност. Всъщност изпълнява ли основната си функция според ЗВО? Финансирането му се равнява на 10 процента от всички бюджети на СС. Това означава, че от студентите се взимат парите, които се разпределят за дейностите на НПСС, защото бюджетите на СС се формират от студентските такси. Ако бюджетът на един университет е 100 000 лв., то СС плаща 10 000 лв. членски внос на НПСС според ЗВО. Членовете на НПСС са председателите на СС или делегирани представители на съветите на вузовете. Т.е. студентите сами са избрали кои да бъдат техни национални представители. Дали обаче е така? 

Ето и най-важните опорни моменти и въпроси от изказванията на студентите. В коментарите ще намерите реторични въпроси от автора: 


Веселин Алексиев
Веселин Алексиев, УАСГ, неформална организация „Перспектива”, чиято цел е да се подобрят възможностите на младите и завършващите архитекти. 

 - Проблемът идва не от това дали НПСС трябва да представлява студентите, а че няма ясна гласност. НПСС получава някакво финансиране и не се знае какво точно се случва с тези пари. 
 - Трябва да има пълна публичност и прозрачност в действията, на която и да е организация, представляваща студентите. 
 - Да има месечни доклади с конкретните дейности какво са направили хората, които „защитават” обучаващите се висшисти, с използваните финанси, кой е дал предложението за това, което са направили, защо са избрали това предложение да се реализира. Всичко това да е общодостъпно не само в интернет пространството, но да бъде представяно на публично място от самите студентски организации. 

Радостин Радев
Радостин Радев представи позицията на студентите по социология от СУ 

- НПСС е напълно излишна структура. Социолозите не намират дейността й за полезна. - Категорично се разграничават от действията на НПСС, свързани с издигането на Христо Стоичков като „знаме” и „лице” на студентите. 
- Социолозите ще се борят за промени в ЗВО, които изключват НПСС като структура. - Финансирането да бъде от фонд, от който да се отпускат парите за СС, неформалните организации и пр. По този начин ще бъде стимулирана студентската инициатива. 

Деян Попов
Деян Попов, МУ – 6 курс, последна година 
 - СС и НПСС през последните години не са го убедили, че са адекватни представители на студентите. 
 - Начинът, по който се провеждат изборите. „Няма как да се избират 4 човека помежду си.”
 - Да се направи реформа и когато студентите влизат още в началото на обучението си в университетите, да видят, че в тези структури могат да потърсят помощ и представителство, което в момента не се случва. 
 - Да има единен стандарт на изборите за СС във всички вузовете. 

Тодор Гигилев, СУ 
 - Принцип, на който да се избират какви идеи да се финансират от НПСС и СС. 
Тодор Гигилев
 - Единна платформа, достъпна за всички студенти. 
 - Да има конкурентност и прозрачност между студентските проекти, финансирани от студентските организации, а не те да бъдат избирани на принципа – тези, които са близки до тях. 
 - Механизъм, чрез който да се отвори кандидатстването по проекти и да се решава от студентите кои проекти да се финансират – чрез събрани най-много гласове. Да се вижда публично кои проекти си струва да се финансират. 

Росен Шарков, УНСС 
 - Да се извършат реформи в НПСС. 
 - Публикуван публичен тримесечен финансов отчет на сайта на организацията.  
 - Бюджетът на НПСС да се оформя от 5 процента от този на СС, а не от 10 на сто. 
Росен Шарков (УНСС) и Ивайло Динев (СУ)
 - Изборите за представители на НПСС да бъдат публични. Кандидатът за председател на НПСС да представи предизборно биография, за да се знае кой е той всъщност, както и какво той ще направи за студентите като техен представител. - Студентите да имат достъп до информация. 
 - Студентите пряко да влияят на НПСС да си върши работата по установените норми. 

Яна Вангелова, член на Изпълнителния съвет на НПСС 
Яна Вангелова
 - НПСС е учредена като организация през 2000г. в гр. Свищов, т.е. съществува 13 години. 
 - НПСС признават, че не са толкова публични. 
 - Изразходваните финансови средства от НПСС са публични и всеки може да ги провери. От НПСС обещаха да качат финансовият отчет на организацията до десето число на месец април на своя сайт. 
 - На въпрос от организатора на срещата Ивайло Динев дали Христо Стоичков участва в лекциите, които организира НПСС, Яна Вангелова отговори, че въпросът не е „Защо Христо Стоичков?”, а „Защо не и другите?”. Кои ли са тези други като него? 
 - На коментар от изказал се студент, че НПСС е напълно излишна структура, беше даден отговор, че трудно биха се организирали студентите от цялата страна, за да излъчат представители в комисия към министерствата, която да дава становища и предложения относно най-благоприятните механизми за промените в законите, засягащи студентската общност в България. 
- НПСС от години не са намерили начина и механизма да принудят властимащите да направят реформи в ЗВО, признават самите те. 

Росен Петков, НБУ, 4 курс по международни отношения 
 - Прозрачност. 
 - Финансиране. 
 - Легитимност на представителите – хора от СС на НБУ са избрани с по два-три гласа, споделя бъдещият висшист. Това ли е предпоставка за легитимност? 
 - Да се изгради платформа във Фейсбук, през която да се гласува за СС. Там да бъдат представени автобиографиите на кандидатите и защо да бъдат те избрани, какво ще направят. 
- Да има мандатност на членовете в СС. Да има ограничение и хора да не могат да бъдат повече от 5 години, например, в СС. 

Иван Котуев
Иван Котуев, председател на СС на НСА и член на Изпълнителния съвет на НПСС 
 - „Да няма НПСС граничи с глупостта. Трябва да има организация, която да защитава студентските интереси.”, отбеляза представителят на НПСС. 
- Проблемът според Котуев е в Студентските съвети. 

НПСС е съставен от представители на всички СС в България, т.е. проблемът е и в НПСС. 

Беше поискана и оставката на всички от НПСС. Тази организация не трябва просто да се закрие, а на нейно място да бъде друга, която да функционира по-добре и да е избрана от студентите чрез електронно гласуване, а не от Студентските съвети. Някои от изказалите се споделиха, че до скоро не са знаели за съществуването на НПСС. 

Ангел Георгиев, председател на НПСС 
 - „Националната студентска организация не съм аз, нито колегите – това сте всички Вие”. 
 - НПСС няма политически амбиции и не е имала никога.
 - Аз не съм член на нито една партия и никога не съм бил.
 - Всички СС от акредитираните 51 вуза съставляват НПСС. 
Ангел Георгиев
 - „Не мога да нося отговорност за действия или бездействия на организацията за през последните 13 години. Аз съм в последните 1 година и 3 месеца като председател. 
 - Трябва студентите да са активни, защото когато Вие изберете Вашите представители, които не са активни, тогава Националната организация няма как да бъде активна. Защото университетът „Х” праща представител „Х”, който дори не идва на събрание. Как ще се взима решение от Националната организация, след като членовете й не са активни.” 
 - На въпрос защо не са решили промяна в устава за повишаване на прозрачността в дейността им, председателят отговори с въпрос „Как предлагате да се осъществи?”. 
 - „Финансов отчет в сайта няма публикуван. Защото финансовият отчет е в офиса. Който желае, отива и се запознава с него.” А дали студент от друг край на България ще има възможността да отиде до офиса на НПСС? И ако отиде, ще му бъде ли предоставен реално този отчет? 
- „Стоичков е посочен от хората, които бяха на езерото „Ариана”. Те не са само студенти, защото ние призовахме граждани и граждански организации да дойдат там.” Той не е лидер на студентите. Това дали го знае самият Стоичков? „Орлов мост” не е студентско движение. НПСС нито учредява, нито участва със своите членове там. Основната причина за създаването на движение „Орлов мост” е широко гражданско обединение.” 

Предложенията след изказванията:


 - Да има обща рамка за формиране на изборите на СС. 
 - Изборите да се провеждат в един ден за всички специалности. А защо не и за всички университети те да бъдат в един ден. 
 - Гласуването на изборите да бъде електронно. 
 - Да се разпуснат всички СС и да се състоят нови избори. 
 - Всяка процедура да е публична и всичко да е проверяемо във всеки един момент. 
 - Да се публикуват електронно разходите не само на НПСС, но и на Студентските съвети. 
 - Законово да се намали бюджетът на СС от 1 процент на 0,2 процента. 
 - Да има минимален праг, както и таван за бюджета. 
 - Да се определи за какво не трябва да се използва бюджетът от студентските организации. 
 - Бюджетът да не е обвързан с процент от таксите на студентите, а да се формира от държавната субсидия. 
 - Представителите в НПСС да се избират пряко от студентите. Да може да се осъществява контрол върху избраните. - Да се въведе задължително гласуване за членове на СС или поне 50 на сто да бъдат гласувалите, за да се зачете легитимен избор. 
 - Да бъдат качени на сайтовете на СС техните настоящи и предишни бюджети. 
 - На общите събрания на СС да присъстват разнороден брой хора, които не са свързани с организациите. 
 - С половината или с една трета от бюджетите на СС да се купуват книги, учебници за студентите. 
 - Контролният съвет на СС да не е съставен от членове на СС, а от дейни студенти в университета. 
 - Разходите на СС да се отчитат подробно на няколко месеца. 
 - Председателят на НПСС да се избира от всички студенти в България по електронен път.

За следващата събота е насрочена нова среща в 12:00 часа отново в Софийския университет.Директно от събитието 
Елена Донкова
Публикации от автора
Фотографии от автора

4 коментара:

 1. Чудесно отразяване на събитието!
  Ако може само да коригирате: това, което Тодор Гигилев казва се отнася не само за НПСС, а за Студентските Съвети като цяло.

  Мерси предварително, Тодор!

  ОтговорИзтриване
 2. Що за глупост ??? Да се затрият единствените организации, които законово имат правото да защитават интересите на студентите?? Кой ви дава правото вие да говорите от името на студентите ? Кои сте вие? Какво електронно гласуване ??? Това не е щоу, да се гласува за най-симпатичния или красивия? Я се вземете в ръце и си четете учебниците и книгите! Студенти-политици ...

  ОтговорИзтриване
 3. Ами всеки студент говори от свое име, и изразява мнението си за организация която не изпълнява функциите си.

  ОтговорИзтриване