неделя, юни 16, 2013

Български студентски съюз: Сега е моментът за националноотговорно съдружие за българския просперитет


Логото на Българския студентски съюз (БСС)

Кризата на доверие към законодателната ни и изпълнителната власт, както и към активните ни политически субекти, е резултат от липсата на прозрачност във вземането на решения с национално значение и на ефективни процедури за обществен диалог и консенсус. Това се казва в официалната позиция на националната студентска организация Български студентски съюз (БСС) по повод националните протести, окупирали страната вече трети ден, срещу назначението на Делян Пеевски за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" /ДАНС/.  

Българските студенти изразяват готовността си да сътрудничат за разрешаването на задълбочилата се обществено-политическа криза, като дадат реалистичен анализ, оценка и идеи за противодействие на причините, подбудили недоволство в младите хора на България, срещу неефективните до този момент младежки политики. 


Снимка от протеста в София
Фотограф: Елена Донкова
От БСС още споделят, че сега е моментът за конструктивен и общонационален диалог за целенасочена младежката политика, и по-конкретно за осигуряването на сигурна и жизнена среда за младите хора. Сред своите стъпки студентите ще бъдат коректив на политическите действия, касаещи младежкия сектор. 

“Като демократичен инструмент за канализиране на обществените интереси, политическите партии ще бъдат един от основните субекти, с които Българският студентски съюз ще кореспондира за постигане ефективност в своята дейност.”, се казва още в декларацията на организацията. 

Подкрепянето на целесъобразните решения, но и същевременното противопоставяне на всичко, което е в разрез с интересите на младите хора в България, според БСС могат да върнат доверието на младежките представителства и институциите. 

Времето за пожелателни констатации с разноцветен политически нюанс изтече, но настъпи моментът за националноотговорно съдружие в името на българския просперитет.”, завършват становището си студентите.

Екип "Новата журналистика"

Няма коментари:

Публикуване на коментар