петък, март 14, 2014

Критичната 2014 - накъде? Покана от Михаил Мирчев


Покана

Критичната 2014: изборите и обществото на България в цикъла на световната криза 2008-2014 е озаглавена публичната лекция на проф. Михаил Мирчев по идея на Катедра „Икономическа социология” и Катедра „Политология” на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). 


Професорът пред обектива
на Елена Донкова.
Снимката е
от Четвъртия студентски АФОН,
провел се през май 2013 г.
Михаил Мирчев е професор в УНСС. Доктор на социологическите науки с труд за цивилизационното разслояване в България и демографската криза. Председател на Българската социологическа асоциация. Ръководител на Агенция АССА-М.
Организатор на редица научни форуми за студенти и учени.


Акцентите:

1. Характеризиране цикъла на Световната криза. Започнала в САЩ и Европа през 2007-2008 като ипотечно-застрахователна и банково-финансова. Разраснала се до обща криза на обществото, подвластно на неолибералния икономически и обществен модел, и на идеологията на Глобализацията. Системна криза на еднополюсната глобална империя, достигнала до екстремния сблъсък в Украйна. 

2. Демократичността на демокрацията в България и Европа – в клопката на социалната поляризираност. Характеризира се социалната база на екстремното политическо противопоставяне между олигархичния кастов връх на обществото, от една страна и от друга – слоевете на масово критично обедняване, вкл. на части от средната класа и технологичните заможни прослойки на „работническата класа”, които се декласират, както и екстремно набъбване на дълбоката бедност, сегрегираната мизерия, на лумпенизирани части сред „ниската класа”. 

3. Очакваното радикално/критично преструктуриране на политическото пространство в Европа и България – чрез новите парламентарни избори. Новото идеологическо позициониране, радикализиране на дясното и крайно дясното. Влизане в центъра на политическия терен на евро-скептични и анти-ЕС партии и обединения. Изтласкване и обезсилване на конвенционалните умерени леви и десни формации. Новата вълна на популизъм.

КОГА: 20 март 2014 г. (четвъртък)

КОЛКО ЧАСА: 13:00

КЪДЕ: Голяма конферентна зала на УНСС


Екип "Новата журналистика"

Няма коментари:

Публикуване на коментар