петък, май 30, 2014

Телевизията - лидер за информация при съвременните двойки


Младите търсят информация за продукти в социалните мрежи, но повече се доверяват на телевизора

Младите двойки до 35 г. в България търсят информация за продукти и компании в Интернет, но при противоречиви данни се доверяват повече на телевизията. Това показват резултатите от проучване „Съвременните двама“ за ролите на партньорите в съвременните двойки за осигуряване на приходи, вземане на решения за покупка и в домакинството, съобщиха за Новата журналистика инициаторите на проекта агенцията за маркетингови проучвания Ноема и PR агенцията AMI Communications България

Голяма част - 82% - от младите хора в страната използват Интернет, за да се информират за марки, продукти, компании. Когато търсят информация за конкретни търговски марки и продукти, анкетираните първо проверяват в социалните мрежи (31%), онлайн търсачки (27%) и форуми (23%). Това са и трите основни места в Интернет, в които младите хора правят справки за компании. 

Ето какво представлява схемата
Те заявяват, че имат най-голямо доверие на независим експерт (16%), след това на “хора като тях” (14%) и едва след това на изпълнителен директор (11%). 

Телевизията си остава лидер
При конкретен въпрос - на коя медия ще се доверят в най-голяма степен, ако получат противоречива информация, обаче, 

50% от анкетираните до 35 години отговарят - телевизията, 


а 45% - на Интернет. Изследването показва, че двойките в малките градове (55%) и тези с деца (71%) гласуват по-голямо доверие на телевизията. От друга страна за младите двойки без деца до 35 г. (50%) и тези в София и големите градове (49%) Интернет е по-авторитетния канал. 

„Социалните мрежи са все по-важен информационен канал за първоначална информация, но той представя различни мнения, които често са доста субективни и подвеждащи. Затова е нормално младите хора да продължават да търсят обективност и авторитет в лидера на традиционните медии – телевизията. Наличието на толкова комуникационни източници правят доверието още по-ценно и по-динамично, а управлението на репутацията на компаниите - задължително,“ заяви Илияна Александрова, управител на AMI Communications България. 

Според младите двойки една компания трябва на първо място да има висококачествени продукти и услуги (48%), а на второ - справедливи цени (14%). Интересен факт е, че двойките с деца до 35 години оценяват комуникацията с потребителите (13%) като по-важна от цените (9%). 

Анкетираните млади хора правят своята преценка за дадена марка най-вече въз основа на предишния си опит с нея (38%), качеството на продукта (26%) и препоръка от приятел (12%). Данните от изследването показват, че младите двойки до 35 г. без деца разчитат в най-голяма степен на родителите си за покриване на разходите на своето домакинство. 

Основна част от разходите на двойките без деца се осигуряват от близки и роднини (53%), при които живее един или двама от партньорите. 


Съответно, в повечето случаи родителите управляват бюджета на младата двойка (46%), купуват технологичните продукти или автомобил, който се ползва за нуждите на домакинството (62%). По-различно е разпределението на ролите при двойките с деца. В тези домакинства водеща отговорност за покриване на разходите има мъжът (65%). Жената като цяло управлява бюджета на домакинството (45%), но покупката на технологични продукти или автомобил, който се ползва за нуждите на домакинството се финансира от мъжа (79%). 


За какво се взимат решения?
Изследването показва, че 3 от всеки 4-ма от хората до 35 години взема решение за покупка на продукти заедно с половинката си. Двойките решават заедно за по-големи по стойност покупки или такива, които се ползват съвместно като например храна, мебели, обзавеждане, място за почивка, имоти, бяла и черна техника, автомобил. Колективните решения при покупка на продукти са в значително по-голяма степен изразени при младите семейства с деца (92%) отколкото при тези без деца (65%). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
За изследването: Проучването „Съвременните двама“ е проведено чрез дълбочинно интервю и количествено изследване с пряко лично интервю в дома. Анкетирани са 666 души над 18 г. в цялата страна, които са декларирали, че в момента на изследването имат постоянен партньор, независимо дали живеят или не с него в общо жилище. В изследването е участвал само единият партньор от двойка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар