неделя, юли 06, 2014

Съвременните двама не спестяват, но ако успеят, покриват домакински нужди


68 % от съвременните двама до 35 г. не успяват да спестяват, а 28 % от тези които спестяват, влагат приходите си в банкови депозити
Снимка: Елена Донкова

Младите двойки до 35 г. в България харчат всичките си приходи през месеца и не успяват да спестяват. Това показват резултатите от проучването „Съвременните двама“ за доходите, разходите и спестяванията на модерните двойки и ролите на партньорите при формирането и управлението на бюджета на домакинството. Изследването е на агенцията за маркетингови проучвания Ноема и PR агенцията AMI Communications България

Две трети от младите хора до 35 г. в страната (68%) не успяват да спестят от приходите си. В малките градове и селата техният дял е по–висок (80%) от този в София (60%) и големите градове (63%). Данните от изследването сочат също, че младите двойки без деца (36%) спестяват по-често от тези с деца (28%). 

„През последните години спестяванията на българските домакинства растат, но нашето съвместно проучване с Ноема показва, че повечето от младите хора не заделят средства за бъдещето. До известна степен това се дължи на икономическата ситуация, но и повдига въпроса доколко младите хора в България знаят как да планират бюджета си и дали не са необходими допълнителни усилия в тази насока“, заяви Илияна Александрова, управител на AMI Communications България. 

От проучването се вижда, че в 69% от случаите и двамата партньори имат доход от работна заплата, пенсия или социални помощи, но при една четвърт от двойките (26%) само единият партньор получава приходи. Изследването показва, че докато в столицата най-често и двамата партньори получават доходи (90%), голям дял от домакинствата в малките градове (38%) се издържат от доходите само на единия партньор

Според проучването в по-голямата си част спестяванията на анкетираните домакинства (48%) не се инвестират дългосрочно, а се насочват за покриване на нуждите на домакинството. Едва 28% от младите хора влагат спестяванията си в банкови депозити, 7% - в недвижими имоти, и само 4% ги използват за започване или разширяване на бизнес. 

Младите хора до 35 г. в София използват заделените средства за нуждите на домакинството два пъти по-често (67%) в сравнение с тези в малките градове и селата (30%). В същото време по-голяма част от младите хора в малките населени места предпочитат да влагат своите спестявания в банкови депозити (30%) и недвижимо имущество (10%), в сравнение с тези в столицата (съответно 20% и 7%). 

Интересен факт е, че двойките до 35 г. са по-склонни да инвестират спестяванията си в недвижим имот (7%), отколкото е средното за всички домакинства над 18 г. в страната (5%). Проучването показва, че 47% от всички анкетирани двойки до 35 г. събират целия си доход на едно място. Други 29% не си правят обща каса. Това са най-вече младите хора до 35 г., които все още нямат деца. Данните показват, че 46% от тях предпочитат да разполагат с индивидуални бюджети. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
За изследването: Проучването „Съвременните двама“ е проведено чрез дълбочинно интервю и количествено изследване с пряко лично интервю в дома. Анкетирани са 666 души над 18 г. в цялата страна, които са декларирали, че в момента на изследването имат постоянен партньор, независимо дали живеят или не с него в общо жилище. В изследването е участвал само единият партньор от двойка. 
ОЩЕ: Телевизията - лидер за информация при съвременните двойки

1 коментар:

  1. Профи кредит е намалена ставка
    Аз дава кредитите за интересуващите се от финансова помощ. Това е заем между отделни с прости условия и специфични за този факт някои разпоредби са направени за правилното провеждане на процедурата. Моят лихвен процент през времетраенето на заема е 3 % и погасяването се извършва на месечна база, ако всеки път, когато са заинтересовани, свържете се с мен чрез имейл: geogialuiza@gmail.com

    ОтговорИзтриване