вторник, януари 25, 2011

Разписание за шестия семестър на студентите по "Медии и журналистика"
500 вторник 14.15 - 15.45 СОЦИАЛЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ Л Доц. М. МИРЧЕВ 5023

500 вторник 16.00 - 17.30 ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ Л Проф. Т.МИТЕВ 4056

500 сряда 10.45 - 12.15 СОЦИОКУЛТУРНА ПОЛИТИКА Л Доц. Б.ТОМОВА 3072

500 четвъртък 13.20 - 15.50 КУЛТУРА И МАСМЕДИИ Л Проф. Л.СТОЙКОВ 3072

500 петък 09.00 - 10.30 МЕДИЙНА РЕГУЛАЦИЯ Л Гл.ас. К.МИХАЙЛОВА 3072

5001 сряда 12.30 - 14.00 СОЦИОКУЛТУРНА ПОЛИТИКА У Доц. Б.ТОМОВА 3072

5001 четвъртък 16.00 - 17.30 ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ У Гл.ас. С.АСЕНОВ 3031

5001 четвъртък 17.45 - 19.15 КУЛТУРА И МАСМЕДИИ У Ас. М.ОСИКОВСКИ 3072

5001 петък 07.15 - 08.45 СОЦИАЛЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ У Гл.ас. К.МИХАЙЛОВА 3072

5001 петък 12.30 - 14.00 МЕДИЙНА РЕГУЛАЦИЯ У Гл.ас. К.МИХАЙЛОВА 2095


5002 вторник 17.45 - 19.15 СОЦИАЛЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ У Гл.ас. К.МИХАЙЛОВА 4004

5002 сряда 09.00 - 10.30 СОЦИОКУЛТУРНА ПОЛИТИКА У Доц. Б.ТОМОВА 3072

5002 сряда 12.30 - 14.00 ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ У Гл.ас. С.АСЕНОВ 3050

5002 четвъртък 16.00 - 17.30 КУЛТУРА И МАСМЕДИИ У Ас. М.ОСИКОВСКИ 3039

5002 петък 10.45 - 12.15 МЕДИЙНА РЕГУЛАЦИЯ У Гл.ас. К.МИХАЙЛОВА 3072

2 коментара: