четвъртък, август 29, 2013

Трите къщурки, или как Корупцията влезе през комина


Снимката е от митинг, организиран от БСП и ДПС, в подкрепа на кабинетаОрешарски

По мотиви от английската приказка “Трите прасенца” 

Имало едно време... Близо до гората живеели едно братче и две сестрички. Казвали се Местанизъм, Сергокрация и Воленизация. За да се предпазят от страшния неприятел Корупцията, те решили да си построят къщички-партийни домове. 

Тройка братче и сестричета
Най-работливото си построило къщичка от тухли – шарени, с цветовете на Самарското знаме, на революционното знаме от Априлското въстание, та чак използвало багрите и надписите на знамето на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Другите – братчето и сестричката, не искали да се морят толкова. Местанизмът си направил къщичка от слама, а Сергокрацията – от дърво. Но ето че от гората изскочила Корупцията. Момичетата и момчето веднага се изпокрили коалиционно. 

Къщичката от слама се оказала паянтова. Достатъчно било злата Корупция да духне силно и тя да се събори. Така и направила. Преди това решила да уплаши братчето със силен вой:

- Пеевски и Камен Костадинов са при мен, отваряй бързо, защото лошо ти се пише. – извикала Корупцията лъжливо и рекла на Местанизма да се крие другаде, защото Обществото, което идвало след нея било настървено и вече искало “оставка” в сламената колиба. 

Братчето се разплако, тъй като мислело, че е направило най-добрата къщичка за живеене на Обществото. След като споделило на злата жена, че в името на медиите и банкерите, „от всекиго според възможностите, всекиму според потребностите”, се отказва от дома, се втурнало презглава към дървената къщичка на сестричката си Сергокрацията. 

Като затворили вратата, братчето и сестричката решили, че са в безопасност и взели да се присмиват на другата си сестричка Воленизацията, че с толкова труд си била построила тухлен дом. В това време злата Корупция дотичала пред дървената къщурка. 

- Отваряйте веднага! – крещяла страшно тя. 
- Махай се оттук! Ние можем сами да решаваме всичко в нашия дом чрез консенсус, чрез допитване до народа, чрез нашите права на граждани. – отвърнали братчето и сестричето. 
- Аз ще ви дам дългосрочно покровителство над ключови фигури в съдебната власт, държавната администрация и бизнеса. Така за четири години вие ще сте повече от бейове. 

През това време Местанизмът и Сергокрацията леко открехнали вратата, за да видят дали Корупцията не ги лъже. В същия миг тя духнала с всички сили и вратата се разлетяла на трески. 

Тъй като нямало къде да живеят, двете деца отишли към къщичката на сестричката си Воленизацията. Тя ги приела, макар преди това да й се подиграваха. Важното било, че двете мързеливи братче и сестриче разбрали, че няма нищо по-добро от здравата къщичка. 

В този час дошла Корупцията и почнала да блъска по вратата на Воленизацията. Обаче тя не помръдвала, защото резето и пантите били много здрави. А вместо навес над вратата имало бяла маса, която също поемала от силата на злата Корупция. 

- Отворете, отворете! Нося ви армагани – голям чувал с власт, а в него има 60 % отхвърлени президентски вета, 30 % дял от телевизията на Валери Симеонов, 10 % здравни вноски и 4-5 маиманолови за пред медиите. Вие сте “наши хора”, трябва да се възползвате. – лукаво думала Корупцията. 
- Не щем! Ние си имаме всичко – Пламен Орешарски по бели гащи, национализъм без граници, актуализация на бюджета и свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали около Народното събрание. – рекла Воленизацията. 

Тогава Корупцията решила да си послужи с хитрост само и само да завладее къщурката на Воленизацията. Тя се покатерила на близкото дърво и оттам – на покрива, за да мине през комина. Но умното сестриче се досетило за намеренията й и й направила изненада. 

То запалило буен огън в огнището. Корупцията се спуснала през комина и право сред пламъците. Опърлената зла жена изревала от болка. Тогава сестричето й казало: 

- Ние преживяваме и катарзис, защото всички тук сме заедно, за да живеем на кредит и доверие. 

От този ден нататък никой повече не видял Корупцията да се навърта около тухлената къщурка. Само се чували стенанията на минувачите покрай коалиционния дом: “Така или иначе не можем да променим нищо”.

Стоян Нешев
Публикации от автора

Няма коментари:

Публикуване на коментар