петък, януари 10, 2014

Един кондом – това, което се вижда и това, което не се вижда


Няколко кондома?
Снимка: mota.ru

Определение по точка първа за „устойчиво развитие” на поколението на висшето образование – то задоволява нуждите на настоящето. Голяма част от поколението живее в студентски общежития в Студентския град например – това, което се вижда. Голяма част от поколението на висшето образование живее там, ама не съвсем – това, което не се вижда. 

Фактът, че поколението на висшето образование задоволява своите нужди, се вижда. Не се вижда, че поколението зачерква възприемчивостта на красивото. Грозно се мерят сили между взет изпит по основи на икономическата теория и шише ракия с песните на 100 кила. Това поне се вижда. 

Възприемчивостта към ситуацията е закичена по стените на студентското общежитие – и това се вижда. Точка втора търси модел за устойчиво развитие на един кондом повече. Малцина биха признали, че идолите на поколението на висшето образование са употребени неустойчиви кондоми и затова не се виждат. 

Регулация в случая се прави от родителското тяло. По-скоро моделът е пазарен. За да постигнат родителите ефикасността в модела на поведение на своето дете, учещо висше образование, е необходимо да постигнат съотношение между приходи и разходи. Това не означава обаче да му купят новата касетка на 100 кила и то постфактум да си я пуска до дупка в общежитието, без да предполага, че пречи на околните. Това не означава и да му купят учебника по основи на икономическата теория, който да прашлясва в компания с хлебарки под леглото, без да подозира, че отново вреди на околните. 

Тогава някой трябва да въведе услугите. Услугите, от които бъдещият висшист да съществува. Поне да преживява в света на използвания презерватив и шишето домашна. И поне това се вижда. А това, което не се вижда е другият студент, който съжителства с първия, но коренно се различава от него. Казано по-друг начин, в Европа Запада се вижда, но Изтока – не...

Стоян Нешев

Няма коментари:

Публикуване на коментар